Na intern overleg is het volgende besloten:
listen very carefully, I shall say this only once.

De gebruiker Zor.in heeft geen toegang meer tot de advertentiefora.
De kloontjes van de gebruiker zijn - voor zover bekend - gebanned.
De gebruiker Zor.in heeft zich niet langer te bemoeien met topics die gaan over service of gebrek aan service van anderen.
Indien aantoonbare verbetering in de bedrijfsvoering is geconstateerd, dan wordt deze beslissing over 6 maanden heroverwogen.

Aan ALLE ANDEREN:
GEEN ENKEL bericht over de bedrijfsvoering van Zor.in resp. haar eigenaar zal worden getolereerd. Bij een eerste fout wordt je bericht verwijderd, bij een herhaling wordt je bericht verwijderd en volgt een berisping.

WHT is geen rechtzaal, geen bemiddelaar en geen plaats waar eindeloos beschuldigingen en verwijten heen en weer kunnen worden gesmeten.