Likes Likes:  0
Resultaten 1 tot 6 van de 6
Geen

Onderwerp: Wat is design?

 1. #1
  Wat is design?
  administrator
  21.456 Berichten
  Ingeschreven
  17/12/01

  Locatie
  Amsterdam

  Post Thanks / Like
  Mentioned
  70 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  590 Berichten zijn liked


  Naam: Domenico Consoli
  Bedrijf: Webhostingtalk.nl
  Functie: Oprichter
  URL: webhostingtalk.nl
  Registrar SIDN: Ja
  KvK nummer: 51327317
  TrustCloud: domenico
  View domenicoconsoli's profile on LinkedIn

  Thread Starter

  Wat is design?

  [onderstaande tekst heb ik meer dan een jaar geleden geplaatst maar ik zal er even een sticky van maken en hopen dat er mensen zijn die er iets van opsteken]

  Er word hier en op veel meer plaatsen gepraat alsof je 'design' per ons kunt kopen in de supermarkt. De woorden design en webdesigner worden te pas en te onpas misbruikt. Ik denk dat vele nog niet eens een simpele definitie kunnen geven over design (is ook niet makkelijk!) dus vandaar even een snelcursusje 'wat is design?'.

  academisch

  Design (dizajn, dezajn), discipline die de harmonisatie van de menselijke omgeving beoogt, zowel in de conceptie van de dagelijkse gebruiksvoorwerpen als de inrichting van de leefruimtes.
  Petit Larousse, voor 1989

  Design (dizajn, dezajn), discipline die de creatie van objecten, omgevingen, grafische werken, enz. beoogt, zowel op functioneel als op esthetisch gebied en afgestemd volgens de eisen van een industriële productie.
  Petit Larousse, sinds 1989

  Design (dizajn, dezajn) (rond 1965 : engels woord voor tekening, plan, schets). Anglicisme. Industriële esthetica toegepast op het zoeken naar nieuwe vormen en aangepast aan hun functionaliteit (voor gebruiksvoorwerpen, meubels, woonomgeving in het algemeen).“Design moet de samenvloeiing zijn van een esthetisch idee van de ontwerper, een industriële realiteit, een distributienetwerk en de smaak van het cliënteel." (Le Monde, 12.6.1971)
  Petit Robert, woordenboek van de franse taal

  “Design heeft het voordeel dat het zowel ontwerp als tekening betekent . Ontwerp duidt op de eigenheid van het industriële voorwerp wat wil zeggen dat alles op voorhand vastgelegd wordt, op het moment van het project, in tegenstelling tot het artisanale object dat met de hand gemaakt wordt en waar het project wijzigt tijdens het maakproces. En tekening preciseert dat in een project de designer zich niet hoeft bezig te houden met de functionerende elementen, dit is het terrein van de ingenieur, maar alleen met de ordening en de vorm van de onderdelen in de ruimte en in de tijd, met andere woorden met de configuratie.”
  Encyclopedia Universalis 1990

  “Design is een creatieve activiteit die tot doel heeft het bepalen van de vormelijke kwaliteiten van industrieel geproduceerde objecten. Onder vormelijke kwaliteiten moet men niet alleen verstaan de uiterlijke kwaliteiten, maar vooral de structurele en functionele relaties die van een object een coherent geheel maken.”
  Thomas Maldonado, ICSID, International Council of Industrial Design

  Industrial design : ontwerp van producten gemaakt door grote-schaal-fabricanten voor massa-distributie. Het ontwerpen van zulke producten betekent : eerst planning van de structuur, gebruik en verschijningsvorm en dan planning om efficiënt te produceren, distribuëren en te verkopen. De uiterlijke verschijningsvorm is maar een onderdeel van dit complexe proces. Niettegenstaande wordt voor gebruiksgoederen dikwijls aangenomen dat de vorm de belangrijkste verdienste van het design is; het is echter het minst rationele onderdeel van het geheel en , zoals de ambachtelijke geheimen in het verleden, het sterkste argument in de commerciële competitie.
  Encyclopedie Britannica


  historisch

  In de XVIIe eeuw werd de engelse term “design” gebruikt in de betekenis van “plan van een kunstwerk”. Het engelse woord komt van het latijnse “designare” : tekenen, tonen, aanduiden.

  Het is in de Verenigde Staten en in Groot-Brittanië dat het woord “design” in bredere zin gebruikt werd voor het voortbrengen van objecten of tekens, soms op industrieel of op artisanaal vlak (men voegt er dan meestal aan toe : graphic design, product design, shelter design). In de Verenigde Staten werd het begrip “design” na de crisis van 1929, veelvuldig toegepast bij het ontstaan van de eerste agentschappen voor industriële esthetiek, in het bijzonder dat van Raymond Loewy, pionier van het beroep van “industrial designer”.

  Na de tweede wereldoorlog duikt het woord “design” ook in Europa op. De term heeft een conceptueel ruimere betekenis dan het duitse “gestaltung” (staat dichter bij “tekening”) of het italiaanse “progettazione” (duidt meer op “project”). We moeten wachten tot de jaren 60 vooraleer het in Frankrijk de uitdrukking “esthétique industrielle” vervangt, onder invloed van Jacques Viénot, stichter van het ontwerpbureau Technès (1949) en van Roger Tallon die voor het bureau gaat werken.

  In de zestiger jaren, onder invloed van theoretici en sociologen, neemt het woord design een nieuwe betekenis aan; het neemt meer afstand van het pure produceren van objecten en absorbeert in zich begrippen als : tekens, behoeften en sociale omgang. Parallel wordt bij het grote publiek de term gebanaliseerd tot “design-stijl”, verwijzend naar de typische oranje of rode plastics of scandinavische houten voorwerpen.

  In de jaren 80 wordt design overgemediatiseerd en gebruikt om zowel uitgebreide productgamma’s te karakteriseren, zoals Ikea of Habitat, als unieke stukken die verkocht worden in kunstgalerijen. Vanaf 1990 en vooral na de Golfoorlog verdwijnt de mode, evenals de designrubrieken in de meeste populaire magazines om enige tijd later, rond midden jaren 90, terug in de belangstelling te komen onder een “bescheiden” imago. Grote bedrijven nemen het design terug op in hun rangen (Renault, opkomst van Philippe Starck in 1993) en gebruiken het om het productimago op te smukken, om differentiatie voor de concurrentie en interne motivatie binnen het bedrijf te bewerkstelligen.

  Het woord design heeft ook als basis gediend voor enkele afgeleide strekkingen : global design, geintroduceerd door enkele grote amerikaanse bedrijven uit de jaren 50 (IBM, KNOLL); anti-design, italiaanse beweging die fulmineerde tegen de functionalistische ideologie (Archizoom Associati, Superstudio, eind jaren 60) alsook radical design (Memphis, Alchimia, 1980); bio-design, geïnspireerd door Luigi Colani met zijn interesse voor de ergonomie (1985).

  Het is interessant om te vermelden dat tot op heden het beroep van designer nog bijna nergens een officieel statuut heeft.


  filosofisch

  "De mens transformeert zichzelf terwijl hij de natuur transformeert. "
  Friedrich Engels

  "Design betekent niet een vorm geven aan een min of meer dom product, voor een min of meer gesofisticeerde industrie. Het is een manier om het leven, de politiek, de erotiek, de voeding en het design zelf te bepalen."
  Ettore Sottsass

  "De productie levert niet alleen de materialen voor de behoeften, ze zorgt ook voor een behoefte aan materialen : de productie maakt niet alleen een object voor het subject maar ook een subject voor het object."
  Karl Marx

  "Onze discipline is hecht verbonden met de dingen zelf, en alle objecten waaraan in deze tijd behoefte bestaat, zijn al ontworpen. We blijven nochtans afhangen van die dingen, we kunnen er niet los van komen. Misschien zullen er andere disciplines ons terrein komen bezetten, met een rustiger attitude ten aanzien van de gedachte van het "niet-object", omdat de vertegenwoordigers van die richting niet zo dicht op het "object" zitten als wij."
  Rolf Fehlbaum, directeur VITRA


  volgens de designers

  “Design is de combinatie van drie elementen : de vormentaal, de materialen en de gebruikte technologiën, en de capaciteit om te ontdekken en zicht te krijgen op de functionele en immateriële behoeften van de gebruikers.”
  Rodrigo Rodriquez, president van Marcatré

  “Ik probeer steeds de grenzen te vinden. Dat is blijkbaar het verschil tussen mij en de anderen. De anderen proberen de grenzen te breken om iets nieuws te vinden. Maar om de grenzen te breken, moet men weten waar ze liggen. De vraag is niet om de grenzen te verbreken, maar om ze te vinden. Niet alleen in de vormen, maar ook in de functies.”
  Borek Sipek

  “Een object is een idee geplaatst in de juiste verhoudingen. »
  Sylvain Dubuisson

  “Design is dat deel van de creatie dat de samenhang verzekerd tussen de technologische fabricage-eisen, de interne structuur van het object, zijn gebruikswaarde en zijn finaal aspect.”
  Raymond Guidot

  "Less is more"
  Mies Van der Rohe

  "More is not less, less is a bore"
  Robert Venturi

  “Het wordt duidelijk dat op het einde van deze eeuw twee manieren om design te bereiken zich aftekenen, twee verschillende visies en soms contradictorisch. Van de ene kant heb je de interpretatie van design ten dienste van de massaproductie : dit soort design wordt duidelijk beschouwd als een technologisch en marketinginstrument. Deze interpretatie streeft ernaar om de rol van design te beperken, vermits zij is opgevat als instrument om de industrie te helpen sneller te produceren, tegen een lagere kost, of om meer functionele producten te produceren, of zelfs om aan de producten een meerwaarde te geven zodat ze meer uitnodigen om gekocht te worden… De tweede manier om design te bereiken, is eerder specifiek voor de manier waarop italiaanse ondernemingen met design omgaan : als kunst en poesie… Volgens hen is design een missie. Het gaat niet om eenvoudige formele projecten om objecten te creëren, maar integendeel om een soort “algemene filosofie” die invloed heeft op alle beslissingen binnen deze ondernemingen.”
  Alberto Alessi, directeur Alessi


  gevoelsmatig

  "Design moet de vanzelfsprekendheid hebben van een goed glas bier, om het Belgisch te houden, want een goed glas Franse wijn wordt evenzeer geapprecieerd."
  Geert Bekaert

  "Praten over een ding is niet interessant; wat wel interessant is, is het praten over wat men er van vindt, over de herinneringen die men er aan heeft."
  Philippe Starck

  "Toen hij zijn stoel "Miss Trip" voorstelde, vertelde Starck ons dat deze "het archetype van de keukenstoel is op de welke moeder koffie met melk serveerde". Men koopt niet zomaar een stoel, maar de geur van koffie met melk en de gedachte aan moeder in zijn prille jeugd."
  François Granon (Télérama n°2464, 1997)

  "It is important to think about our future heritage. A book or a chair belonging to your grandmother gains emotional attachment. Plastic is at a primitive stage in comparison, but instead of comparing it to those things, we should look for a meaning in the way it changes. Because of the way I transpire, my mobile phone will wear in a way that is unique to me."
  Stefano Marzano, directeur design-afdeling Philips


  futuristisch

  "Niets verbiedt om te denken dat in het huis van de toekomst elk materieel decoratief object –tapijt, gordijnen, behangpapier, beeldjes- verbannen zal worden om er in de plaats andere programmeerbare objecten te plaatsen, eventueel gemaakt door kunstenaars. In dat perspectief wordt het huis een neutrale omkadering, onafgewerkt, waarin de bewoner door virtuele simulaties zijn leefsfeer kan oproepen of creëren : een mengeling op maat van reële beelden en virtuele beelden.”
  Odile Fillon

  "Anticiperen is een opgave voor heel de wereld. Wie niet in de toekomst kan kijken is niet in staat zijn heden te controleren. Het is evident dat voor mensen zoals ik die moeten beslissingen nemen over productielijnen, levertijden, werven die gepreid zijn over verschillende jaren, anticiperen een verplichting is. Bij mij is het zelfs ziekelijk, mijn voornaamste probleem is dat ik bijna nooit op de huidige moment leef maar voortdurend geprojecteerd ben in een andere tijds-ruimte."
  Philippe Starck

  "Wij moeten gemoedelijk het jaar 2000 instappen. Objectief gezien is de wereld kwaadaardig en de woning moet hiertegen bescherming bieden."
  Alessandro Mendini


  cultureel

  "De belangrijkste factor in het hedendaagse design is niet dat het attractief is maar dat er een goede verhouding is met de individualiteit. Zij die denken dat functionaliteit het belangrijkste element is, kan ik nu zeggen dat zij blijven steken zijn in het meest elementaire en het meest primitieve stadium van de ontwikkeling van het design.”
  Borek Sipek

  "Er zit een paradox in de ziel van de huidige cultuur. Wij willen dat de wereld er exact hetzelfde uitziet overal waar we komen, dat we overal met dezelfde creditkaarten kunnen betalen, overal hetzelfde mineraalwater kunnen drinken en overal naar dezelfde tv-programma’s kunnen kijken. Terzelfdertijd willen wij dat de wereld een unieke verscheidenheid uitstraalt, waarin elke cultuur zijn eigenheid heeft. Wij willen de grenzen tussen de staten weghalen om globale politieke systemen te creëren. Maar wij willen ook onze eigen taal blijven spreken, onze cultuur en onze nationale gevoelens behouden… De basis van de identiteit is een fundamenteel gegeven. Wij gebruiken het soms in exclusieve zin en soms in inclusieve zin. De identiteit maakt ons juist vergelijkbaar en terzelfdertijd onderscheidt het ons van de anderen. "
  Deyan Sudjic

  "Nog niet zolang geleden waren de serieuze zaken te zoeken in steenkolen en metaal. In de zakenwereld leken literatuur en musea van weinig belang. De grote beslissingen werden genomen in de fabrieken voor machine-werktuigen of op de grote graanvelden… Het was belangrijker voor de voorspoed van het volk om een goederenstation te open dan een bibliotheek… Apart van enkele filosofische koppen en een paar eenzaten, dacht niemand eraan om om in de literatuur de essentie van een volk te vinden of de basis van zijn eigen identiteit… Dit is grondig verandert. Vandaag worden over de cultuur de grote debatten gevoerd, het zijn de werktuigen voor de collectieve informatie en het zoeken naar de eigen identiteit."
  Roger Pol-Droit, (Le Monde, 7.03.1997)


  definitief

  "We buy things. We like to exchange things. We steal things. We donate things. We live through things. We call these things goods. We don’t call them bads."
  James Twitchell, professor

  "VITRA does not have a style, but an attitude."
  Rolf Fehlbaum, directeur VITRA

  En last but not least ->
  "Lelijkheid verkoopt slecht."
  Raymond Loewy

  Als iemand hier nog iets aan toe te voegen heeft, your welcome.

 2. #2
  Wat is design?
  administrator
  21.456 Berichten
  Ingeschreven
  17/12/01

  Locatie
  Amsterdam

  Post Thanks / Like
  Mentioned
  70 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  590 Berichten zijn liked


  Naam: Domenico Consoli
  Bedrijf: Webhostingtalk.nl
  Functie: Oprichter
  URL: webhostingtalk.nl
  Registrar SIDN: Ja
  KvK nummer: 51327317
  TrustCloud: domenico
  View domenicoconsoli's profile on LinkedIn

  Thread Starter
  Ik ben even gaan zoeken en de quotes komen uiteraard van de designers zelf maar ik heb ze ooit van deze site vandaan gehaald -> http://home.tiscali.be/d.side/home.htm

  Er is hier heel veel interresante info te vinden dus ga even kijken zou ik zeggen. En eigenlijk niet alleen kijken maar ook LEZEN.

 3. #3
  Wat is design?
  geregistreerd gebruiker
  12 Berichten
  Ingeschreven
  18/02/07

  Locatie
  geen

  Post Thanks / Like
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  0 Berichten zijn liked


  Registrar SIDN: nee
  KvK nummer: nvt
  Ondernemingsnummer: nvt

  Erg interresant! Mooi geschreven.

 4. #4
  Wat is design?
  Internet Services
  274 Berichten
  Ingeschreven
  05/03/06

  Locatie
  Zwijndrecht

  Post Thanks / Like
  Mentioned
  1 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  5 Berichten zijn liked


  Naam: Wim van Helden
  Bedrijf: Voxio Internet Services
  URL: voxio.nl
  Registrar SIDN: nee
  KvK nummer: 24393916
  Ondernemingsnummer: nvt

  2 jaar later ...

 5. #5
  Wat is design?
  Programmeur / Hoster
  3.952 Berichten
  Ingeschreven
  20/06/06

  Locatie
  Wijlre

  Post Thanks / Like
  Mentioned
  28 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  647 Berichten zijn liked


  Naam: John Timmer
  Bedrijf: SystemDeveloper.NL
  Functie: Eigenaar
  URL: www.systemdeveloper.nl
  KvK nummer: 14083066
  View johntimmer's profile on LinkedIn

  Tijdloos...
  SystemDeveloper.NL - 64BitsWebhosting.EU : Softwareontwikkeling & Hosting freaks

 6. #6
  Wat is design?
  geregistreerd gebruiker
  4 Berichten
  Ingeschreven
  07/12/09

  Locatie
  Assen

  Post Thanks / Like
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  0 Berichten zijn liked


  Registrar SIDN: Nee
  KvK nummer: nvt
  Ondernemingsnummer: nvt

  Ondanks de leeftijd een net stukWebhostingtalk.nl

Contact

 • Rokin 113-115
 • 1012 KP, Amsterdam
 • Nederland
 • Contact
© Copyright 2001-2021 Webhostingtalk.nl.
Web Statistics