WHT krijgt gemiddeld 10 meldingen per dag van gedetecteerde kloon-accounts. Een kloon is een tweede account van een reeds bestaande gebruiker van WHT. Zoals ieder goed lid zal weten, zijn kloon-accounts streng verboden op WHT, en treden we hier hard tegen op. We wensen hier echter nogmaals de aandacht op te vestigen, want blijkbaar is dit niet algemeen gekend.

Als je denkt een tweede account nodig te hebben, contacteer dan een mod en leg duidelijk uit waarom je denkt een kloon nodig te hebben (een goed voorbeeld is het verkopen van je bedrijf). Doe dit VOOR je je kloon aanmaakt, en wacht op bevestiging van de moderator voor je dit doet! Melding nadien resulteert enkel in een ban, en je zal niet langer de toestemming krijgen de nodige kloon aan te maken.

Wanneer we een kloon opmerken, zal je een PM krijgen van één van de WHT-moderators waarin gevraagd wordt om uitleg. Als direct duidelijk is dat het een kloon is wordt de kloon zonder pardon gebanned en de maker van de kloon krijgt zijn laatste waarschuwing.

Van de gedetecteerde kloon-accounts worden meer dan 50% onmiddellijk gebanned, en krijgt de originele gebruiker strafpunten toegekend wanneer we dit nodig achten. Deze ban (en bijhorende strafpunten voor de andere account) is onherroepelijk. Bij herhaling of moedwillig misbruiken worden alle accounts en bijhorende IP-nummers permanent gebanned.

De uitzonderingen zijn bij ons bekend hoewel het mogelijk is dat er wel eens een doorheen glipt en je dus een dubbele PM krijgt, alvast onze excuses hiervoor dit wordt dan ook, zo nodig, direct rechtgezet!

Denk er dus aan dat je niet alleen je kloon-account riskeert, maar ook je hoofdaccount, en je privileges die je ondertussen hebt opgebouwd. We treden hard op, en er worden geen uitzonderingen gemaakt.

Enkele statistieken nog om af te ronden: Het record staat op 13 kloons voor 1 account en sinds de invoering van de scanners hebben we al een 1200 klonen mogen onderzoeken.

Mocht er echt iets niet duidelijk zijn, kan je altijd een moderator een PM sturen.

----------------------------------------------------------------------------

Regels WHT: http://www.webhostingtalk.nl/webhost...uncements.html