De inwoner meer regie geven over zijn eigen gegevens én het toepassen van dataminimalisatie in de interne processen zijn belangrijke speerpunten voor de Gemeente Nijmegen.
Source: sidn.nl