SIDN fonds ondersteunt deepfakedetectietools van DuckDuckGoose
Source: sidn.nl