"Systemd-resolved en Dnsmasq bevatten ernstige bugs"
Source: sidn.nl