nl.internet.www.server-side - Over de serverkant van het WWW.

CHARTER: nl.internet.www.server-side

nl.internet.www.server-side is bestemd voor het bespreken van allerlei
zaken betreffende de serverkant van het www en alle aanverwante zaken.
Hierbij valt te denken aan de volgende onderwerpen:

- Vragen, antwoorden en discussies m.b.t. scripts voor zover deze
server-side zijn. Client-side JavaScript valt hier expliciet niet
onder.
- Discussie over de faciliteiten voor scripts bij providers.
- Vragen, antwoorden en discussies m.b.t. webservers (zowel de computer
als de software).
- Vragen, antwoorden en discussies m.b.t. databases indien deze worden
gebruikt voor het www.
- Server-instellingen (zoals chmod-adviezen) en permissies (.htaccess,
e.d.).

Met de serverkant van het www wordt bedoeld de webserver, de
koppelvlakken (CGI, NSAPI, ISAPI) waarmee de webserver vandaag de dag
meestal vergezeld gaat, interpreters (Perl, Java, Python, ...), server-
pages (PHP, ASP, JSP, ColdFusion, ...), collega-servers (database, FTP,
SMTP, ...), firewalls, applicatieservers, component-architecturen
(CORBA, EJB, DCOM), OS-functionaliteiten (Unix, NT, ...), enz. enz.

Deze groep maakt deel uit van de nl.internet-hiërarchie. Posters in
deze groep worden geacht zich te gedragen zoals gangbaar is binnen de
nl-hiërarchie. Alle berichten moeten in platte tekst gesteld zijn. In
deze groep mogen GEEN HTML en/of BINARY'S gepost worden. Deze groep is
een ongemodereerde nieuwsgroep.

EINDE CHARTER.
---------

Aankondigingen van en voorstellen over nieuwe groepen
vindt men in de nieuwsgroep nl.newsgroups.announce.

Een overzicht van Nederlandse nieuwsgroepen en andere nuttige
informatie is beschikbaar op <http://nl.news-admin.org/info/>.

---------


Enkele van de huisregels binnen de nl-hiërarchie (de nieuwsgroepen
die beginnen met "nl.") luiden:

o Berichten mogen geen binary's bevatten. Je dient je bericht
in platte tekst op te stellen. Dus berichten in HTML-formaat
zijn ook niet toegestaan.

o Als je wilt dat je bericht in meerdere groepen verschijnt, dien
je het te crossposten. Praktisch gezien zijn crosspostings naar
meer dan vijf groepen meestal onzinnig en ongewenst.

Voor uitleg over binary's, zie de FAQ "Waarom binarygroups ongewenst
zijn in nl.*" in nl.newsgroups.announce en nl.newsgroups. Voor een
overzicht van huisregels, zie de "Gedragscode voor de nl-hiërarchie"
in nl.newsgroups.help en nl.internet.welkom. Zie ook [1].

[1] http://nl.news-admin.org/info/gedragscode.txt