En wat zijn de voordelen / nadelen tegenover het alternatief? En wat is het alternatief? Want voor zover ik het kan zien doen de partijen waarnaar ik kijk dit allemaal.