Ik heb PA Server Monitor op een windows 2012R2 server geinstalleerd maar hij blijft iedere keer deze melding versturen. Ik heb begrepen dat dit mogelijk met een SSL certificaat te maken heeft, of eigenlijk het ontbreken van. Heeft dit daar inderdaad mee te maken? En zo ja, met het certificaat dat op het domein staat wat daar gedraaid word? Of hoort er een certificaat op IIS? Of is het heel iets anders?

Dank Jullie!

* Gebeurtenistijdstip: 11 Aug 2015 10:06:49 AM
* Bron: Schannel
* Gebeurtenislog: System
* Type: Fout
* Gebeurtenis-ID: 36888
* Gebeurtenisgebruiker: NT AUTHORITY\SYSTEM
* De volgende melding van een onherstelbare fout is gegenereerd en verzonden naar het externe eindpunt. Dit kan resulteren in het beëindigen van de verbinding. De door het TLS-protocol gedefinieerde code van de onherstelbare fout 20. De foutstatus van Windows SChannel is 960.