Vandaag een bericht van de KVK ontvangen. Ze hadden het daar over de EPV waarover in november dit jaar vermoedelijk overeenstemming bereikt wordt en dan een jaar later van toepassing wordt.
Dit zou met name voor apps zoal Whatsapp zijn, maar ook voor kleine webshops en anderen.

In de info van de KVK lees ik dan ook het kopje: ePV vervangt Telecommunicatiewet!

En dan gaat het weer over digitale communicatie, daar maken wij dacht ik ook gebruik van als hosters.

Moeten wij hier over gaan nadenken en zo ja, wat verandert er voor ons, v.w.b. de AVG regels waar we al aan voldoen?
Zijn er evt. contractwijzigingen met klanten nodig of voor nieuwe klanten?

https://www.kvk.nl/advies-en-informa...vacywetgeving/