Op 22 september gaat de Europese commissie stemmen over een nieuwe versie
van de Europese Patenten wetgeving. De voorgestelde versie bevat een aantal
serieuze bedreigingen voor de Open Source ontwikkelingen omdat de wetgeving
van Software patenten zal worden uitgebreid en het verbieden van
onafhankelijke ontwikkeling van innovatieve (zowel open source als closed
source) softwareoplossingen tot gevolg kan hebben.

Konkreet: toepassingen als een Forum, of de databases waarop vele sites en
hoogstwaarschijnlijk ook uw site draait, zullen dan niet meer vrijelijk
ontwikkeld (en dus gratis beschikbaar gesteld) kunnen worden; er zullen
forse licentiegelden betaald moeten worden, hetgeen het einde zou betekenen
van vele sites !

De Europese open source community is erg bezorgd over deze ontwikkeling en
heeft een protest georganiseerd. Dit heeft al geresulteerd in aandacht
vanuit Brussel, waardoor een eerdere stemming op 1 september (die agv een
krachtige lobby 'er doorheen gedrukt dreigde te worden') werd uitgesteld.
Iedere homepage / bedrijfs site deelt de bezorgdheid over softwarepatenten
in Europa.

Kijk op: http://swpat.ffii.org en http://petition.eurolinux.org. Op deze
sites kun je een petitie tekenen, die hopelijk leidt tot het tegenhouden van
deze voorgenomen wetgeving. Steun dit initiatief !