Ik merk dat ik sinds kort geen email-melding meer krijg van Google-Agenda
wanneer een gebeurtenis nadert
Nochtans staan er herinneringen waarvan ik een email zou moeten krijgen

Zo staat vandaag bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerende verjaardag die de
hele dag duurt, en waarvan een herinnering ingesteld staat op 10 minuten.
Dan zou ik toch verwachten dat ik vannacht om 10 minuten voor 24:00 een
email-melding zou moeten krijgen

Wat zou hiervan de reden kunnen zijn ?