PDA

Bekijk Volledige Versie : mail van Breingolspeakah
24/01/12, 15:17
Ik heb een email van stichting brein ontvangen, ik weet alleen niet wat ik ermee aan moet.

Ik zal eerst eventjes de brief laten zien:

Geachte *****,Stichting BREIN treedt op tegen piraterij van entertainment content (muziek, film, ebooks, computerspellen en andere interactieve software) namens recht- en belanghebbenden zoals auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs. Tezamen vertegenwoordigen deze rechthebbenden wereldwijd het leeuwendeel van de intellectuele eigendomsrechten op entertainment content[1].BREIN heeft vastgesteld dat u verantwoordelijk bent voor de website ****** en heeft geconstateerd dat u onrechtmatig handelt jegens de bij BREIN aangesloten rechthebbenden. Het systeem van uw website is er op gericht om verwijzingen naar ongeautoriseerd beschikbaar gestelde titels aan te bieden. Na het doen van een reactie vermeldt deze website vermeldt de vindplaats van het bestand op UsenetZoals begin vorig jaar is bepaald door de rechtbank Haarlem, is het beheren van een dergelijke website onrechtmatig. De rechter oordeelde dat het structureel en stelselmatig exploiteren van een internetforum dat het illegaal uploaden faciliteert en stimuleert, de bij BREIN aangesloten rechthebbenden schade oplevert. Daarmee handelt een dergelijk forum onrechtmatig jegens de bij BREIN aangesloten rechthebbenden[2]. Daarnaast bepaalde de rechter in het bovengenoemd vonnis: “Ook al gebeurt het up- en downloaden op Usenet, het feit dat FTD bijdraagt aan de vindbaarheid van de bestanden, betekent dat zij (mede)veroorzaker van de schade is.” Zolang uw website derhalve blijft bijdragen aan de vindbaarheid van de bestanden blijft u (mede)veroorzaker van de schade.Bovendien maakt de website zelfstandig auteursrechtinbreuk door beschermde werken te publiceren. Bij het overgrote deel van de spots is namelijk een afbeelding geplaatst van de geposte content. Voor het publiceren van dergelijke afbeeldingen is toestemming vereist van de rechthebbenden. Deze stelt Deze afbeeldingen wordt zonder toestemming op uw website ter beschikking gesteld aan het publiek.BREIN heeft geconstateerd dat gebruikers kunnen doneren aan de website. BREIN neemt dan ook aan dat u inkomsten genereert middels uw onrechtmatige activiteiten.Evident is dat onze aangeslotenen en hun leden als gevolg van uw website aanzienlijke schade lijden. Indien u niet aan onderstaand verzoek voldoet, stellen wij u mede namens de bij ons aangesloten rechthebbenden (persoonlijk) aansprakelijk voor deze schade.Wij verzoeken en indien nodig, sommeren u om uiterlijk woensdag 25 januari 2012:· alle verwijzingen naar content van bij BREIN aangeslotenen en hun leden van uw website te verwijderen;

· op de homepage van uw website goed leesbaar de volgende rectificatie te plaatsen:

Op last van Stichting BREIN is deze website gestopt met het verwijzen naar entertainment content van de partijen die door BREIN worden vertegenwoordigd. Het exploiteren van een internetforum dat het ongeautoriseerd uploaden van auteursrechtelijk beschermde werken stimuleert en faciliteert is onrechtmatig. Dit is onder meer door de Rechtbank Haarlem bepaald in een procedure tussen BREIN en FTD en door de rechtbank en het gerechtshof in Den Haag in een procedure tussen Eyeworks en FTD. Wij zullen ons aan deze uitspraken houden;

· De bijgevoegde onthoudingsverklaring te ondertekenen waarmee u zich contractueel verbindt in de toekomst niet meer onrechtmatig jegens BREIN en haar aangeslotenen te handelen op straffe van een dwangsom. U dient deze verklaring te retourneren naar: Stichting BREIN, Postbus 133, 2130 AC te HoofddorpWellicht ten overvloede, wijzen wij u nog op het feit dat inmiddels verschillende soortgelijke ‘usenet-fora’ aan onze sommaties hebben voldaan, ook FTD is inmiddels gestopt.Indien u niet aan onze verzoeken voldoet, zijn wij genoodzaakt zonder nadere waarschuwing een gerechtelijke procedure tegen u te starten. De (advocaat)kosten die met een dergelijke procedure gepaard gaan, komen dan voor uw rekening.In afwachting van de door u te ondernemen acties. Uiteraard kunt u contact met ons opnemen indien u vragen heeft. Onder voorbehoud van alle rechten.
Hoogachtend,

*****

Juridische Zaken Stichting BREINIk heb wat onderzoek gedaan over het rechtsgeldig zijn van deze email.
Dit is wat ik gevonden heb:


Wie meent dat iemand wanprestatie pleegt, moet die iemand "in gebreke stellen" voordat hij schadevergoeding kan claimen. En zo'n ingebrekestelling moet schriftelijk (art. 6:82 BW).
Dat houd dus in dat Brein mij eerst een brief moet sturen

Geldt dit ook voor mij, of kan stichting brein (zoals in de brief aangegeven) echt een rechtzaak starten als ik niet voor 25 januari de contents verwijder?

Ik wil de website nog niet offline halen omdat ik niet met zekerheid kan zeggen of deze mail inderdaad van brein afkomstig is.
Ik heb al meerdere emails gehad, en die bleken ook nep te zijn, over deze mail ben ik niet zeker.

Ik hoop dat iemand hier antwoord op weet.

Groetjes,
Golspeakah

Thijsvdbrink
24/01/12, 15:42
standaardmailtje, waarvan ik weet dat deze door sharing concurrenten ook wel eens naarelkaar gestuurd wordt.

Als jij denkt dat je niks fout doet, bel brein dan gewoon even, en vraag naar meneer of mevrouw *******
doe je wel iets fout, dan stop er maar mee. ;-)

golspeakah
24/01/12, 15:54
Nja, ik doe in principe niks fout.
Wel weet ik dat brein dit soort dingen als fout geschouwd.

Het zou dus zomaar kunnen dat het mailtje inderdaad van brein af komt.
Maar wat kan ik het beste doen, wachten op een brief van brein of meteen op het verzoek ingaan?

Groetjes,
golspeakah

Pantsy
24/01/12, 15:56
Als je de mail header bekijkt of even met brein zelf contact opneemt, dan ben je er snel achter of de email correct is of niet.

Daarnaast als je al illegale content aanbied via je website, dan doe je er goed aan om deze sowieso aan te passen/sluiten.

Arieh
24/01/12, 15:58
Ingebrekestelling lijkt me van toepassing bij een overeenkomst (dus klant <> bedrijf). Brein is wat communicatie betreft wel vindingrijk, ze hebben in der tijd de dagvaarding zelf via Twitter aan TPB gestuurd. Een waarschuwing als deze lijkt me dan ook niet 'ongeldig' of iets in die richting, omdat het nog niets is. Ze informeren je alleen als jij niet dit dan wij dat.

Je kunt overigens de e-mail headers even bestuderen en kijken van welk IP adres hij gestuurd is.

Maar het lijkt me op het moment niet handig om een FTD forum te hebben, gezien het succes van Brein de laatste tijd..

golspeakah
24/01/12, 16:19
Het ip klopt volgens mij met dat van brein.

Het slimste is om de contents te verwijderen dus, aangezien ze wel degelijk een rechtzaak kunnen starten?

Groetjes,
Golspeakah

patrickekkel
24/01/12, 16:21
Je kan ook gewoon contact met hun opnemen !
Ik heb hele gesprekken gehad met de heer Ramshorst

Thijsvdbrink
24/01/12, 16:24
joh, een rechtzaak kunnen ze altijd startn, ook nadat je al je materiaal verwijderd hebt.

iedereen kan een rechtzaak tegen je starten en je overal van beschuldigen.

Heb jij geen zin of tijd of geld om te procederen, dan winnen ze dus altijd.

ik zou zeggen; mail ze terug met het verzoek om een verklaring waarin ze aangeven je nergens voor aan te klagen, en dat jij je site dan stopt, anders zien ze je shutdown nog als een schuldigverklaring...
en geef aan dat je niet inziet dat je iets fout doet, en er geen geld aan verdient, en er sowieso geen zin meer in hebt. ;-)

WebMeso
24/01/12, 16:33
Doe je hetzelfde als deze partij (http://www.webhostingtalk.nl/lounge/166664-brein-wint-rechtszaak-tegen-ftd-update-ftd-sluit-per-1-3-2011-a.html)? Dan zou je je wel zorgen moeten maken. Er zijn al meerder topcis op dit forum geweest waarbij hosters en websites beheerders mails en brieven hebben mogen ontvagen van BREIN. Voor extra informatie over dit soort zaken kan je ook even op het forum zoeken. Misschien staat er nog wat nuttigs bij.

patrickekkel
24/01/12, 16:54
Zoals WebMeso hier al heeft verteld zijn er hier meerdere topics over geweest

Lees ook dit http://webwereld.nl/analyse/106720/-help--stichting-brein-vraagt-mijn-klantgegevens-.html

Wynand
25/01/12, 18:48
Ah, de lieve mailtjes van BREIN, ook een stapel van FWD'ed gekregen. Verhuis fijn naar een niet .nl en gooi je servers in een ander land. Country hopping is nu eenmaal nodig voor dat soort sites, maar er zijn wel een paar leukere partijen voor.
BREIN hun mening van wat illegaal is verschilt nu eenmaal van de wet, het enige verschil is dat zij de tijd/geld/zin hebben om mensen toch maar lastig te vallen en te dreigen met rechtzaken. Kapotprocederen noem ik dat..

Bart L
25/01/12, 21:03
Ik zou inderdaad eerst maar eens in de headers kijken... We hebben serieus kids aan de lijn gehad als hoster die zich voordeden als een of andere partij om te zorgen dat wij een "collega" website uit de lucht zouden halen. Dat ging heel ver ;)

wierben
08/02/12, 12:22
Ik vraag mij af of iemand er al aan gedacht heeft om aan BREIN een overzicht te vragen van de bij hun aangesloten leden, en een overzicht van wat zij beschouwen als illegale content op uw site, om zo de referenties doeltreffend te kunnen verwijderen, zonder de gehele website plat te leggen.. Je geeft hen hierdoor wat werk, aangezien ze alleen spreken over de "bij hen aangesloten leden, en hun schade"..

ICTRecht
10/02/12, 11:58
Wierben, dat kun je proberen maar de reactie is meestal "U weet donders goed om welke content het gaat, want uw aanbod bestaat voor 90% uit materiaal van onze achterban". En de rechter lijkt ze daar vaak gelijk in te geven.

groenleer
10/02/12, 13:23
Ik heb hier nog wel een brief van Brein die aan sites en beheerders wordt gestuurd. Mijn ervaring is dat Brein de gegevens zoveel mogelijk uit de Whois haalt. Als daar een valide adres is vermeld kun je een brief verwachten. Adres buiten NL? Dan een email.

Als provider kun je met een valide standpunt best in conclaaf gaan met Brein.
Zo hebben wij Brein ingelicht dat hun brief als NTD verzoek zou worden behandeld daar wij slechts een provider zijn en niet de eigenaar van de website.

Na enige discussie zag Brein in dat wij wel willend waren om mee te werken maar binnen de wettelijke bepalingen. Ofwel hun brief werd een NTD verzoek en indien de eindpartij niet mee werkte zouden wij de adresgegevens die bij ons geregistreerd staan doorgeven.

Klant heeft er destijds voor gekozen om de inbreuk makende content te verwijderen.

Magus
10/02/12, 14:35
Even terzijde, of de mail van brein komt en of een mail wel net zo rechtsgeldig is als een aangetekende brief,

maar kunnen ze eisen dat er reclame voor brein op je website geplaatst moet worden?
"Op last van Stichting BREIN is deze website gestopt met het verwijzen naar entertainment content van de partijen die door BREIN worden vertegenwoordigd blablabla? ..."