PDA

Bekijk Volledige Versie : Rechten betreffende hosting na opzeggingmister
15/06/11, 00:32
Een klant heeft op mijn server ruimte gehuurd voor zijn website. Gaanderweg zijn er diverse conflicten geweest. Meeste naar aanleiding slechte betaling.

Klant heeft september 2010 opgezegd met ingang van einde contract. (28 febr 2011)
Klant heeft in september 2010 ook een bevestiging gehad met de melding dat hij vanaf 1-3-2011 geen toegang meer zal hebben tot de bestanden en dergelijke.

Klant beweert dat er een andere database is geplaatst op of na 28-2-2011. Onzin want wat zou voor mij toegevoegde waarde zijn?

Klant dreigt met kort geding om alsnog toegang te krijgen.

Klant heeft website verhuisd naar andere aanbieder. Site draait wel, maar met errors en zonder de oude database (3 gig)

Klant is na 1-3-2011 failliet gegaan en heeft domeinnaam, bedrijfs cq handelsnaam en telefoon nummer van oude bedrijf overgenomen als goodwill.

Heeft de klant recht op de database?

patrickekkel
15/06/11, 00:39
Als jij kan aantonen dat het is opgezegd.hoef jij geen toegang te geven
Wat je eventueel wel kan doen, is als je nog een backup hebt liggen
Die beschik aar stellen aan die klant al dan niet tegen betaling

ju5t
15/06/11, 10:54
Zelfs als er na 28-2-2011 een andere database is geplaatst, zijn rechten zijn op dat moment verlopen. Er is volgens mij ook geen plicht tot bewaren van data na opzegging; dit is de verantwoordelijkheid van de klant. Desondanks doe je er misschien verstandig aan contact op te nemen met ICTRecht.

Mocht de organisatie wel aanspraak kunnen maken dan is de vraag welke dat is. Bedrijf X of Y? Aangezien er gesproken wordt over een faillissement en de overname van goodwill wordt het snel complex en daar kunnen de meeste hier geen uitspraken over doen ;-)

Wel een interessant vraagstuk. Ben benieuwd naar de uitkomst.

mister
15/06/11, 11:14
Dank voor jullie reacties. Ik heb inmiddels contact gehad met ICTrecht. Het faillisement heeft er eigenlijk niet veel mee te doen volgens mij. De opzegging is voor het faillisement. Het bedrijf dat de goodwill overgenomen heeft maakt aanspraak op de site die én niet is overgenomen én onder verantwoordelijkheid van het eerste bedrijf viel op moment van overname. Dit is overigens ook de reactie van de curator in deze.

Cybafish
15/06/11, 14:02
Dank voor jullie reacties. Ik heb inmiddels contact gehad met ICTrecht. Het faillisement heeft er eigenlijk niet veel mee te doen volgens mij. De opzegging is voor het faillisement. Het bedrijf dat de goodwill overgenomen heeft maakt aanspraak op de site die én niet is overgenomen én onder verantwoordelijkheid van het eerste bedrijf viel op moment van overname. Dit is overigens ook de reactie van de curator in deze.


Niettemin zou de curator dan alsnog namens de gefailleerde vennootschap rechtshandelingen (waaronder nakoming vorderen) kunnen verrichten. In dit geval zou dat echter niets uitmaken, omdat er inderdaad is opgezegd. Daarmee wordt de overeenkomst, krachtens welke jij verplicht zou zijn diensten te verlenen, beëindigd en is de kous voor jou af.Mocht de organisatie wel aanspraak kunnen maken dan is de vraag welke dat is. Bedrijf X of Y? Aangezien er gesproken wordt over een faillissement en de overname van goodwill wordt het snel complex en daar kunnen de meeste hier geen uitspraken over doen ;-)

Een eventuele overnemende partij, die onder bijzondere titel verkrijgt (levering door curator uit gefailleerde boedel na een koopovereenkomst met een nieuwe partij), kan geen contracten overkopen. Daarvoor is instemming van de wederpartij vereist (die krijg immers ineens een nieuwe contractspartij tegenover zich) en je spreekt dan feitelijk van een nieuwe overeenkomst. Welliswaar kan de handelsnaam (=goodwill) overgedragen worden, maar daarmee wordt de rechtspersoon (=contractspartij) niet overgenomen.

Een handelsnaam overnemen is iets anders dan een vennootschap (=rechtspersoon) overnemen. Laatste kan alleen door een aandelentransactie en als het faillissement wordt opgeheven. Dan moet er echter wel geld zijn om alsnog een akkoord met de crediteuren te bereiken. Als dat er zou zijn, dan was er waarschijnlijk überhaupt geen faillissement aangevraagd, maar misschien dat er een nieuwe investeerder wordt gevonden die in gunstige overeenkomsten reden ziet tot het afwikkelen van de boedelschulden.