PDA

Bekijk Volledige Versie : Achteraf horen dat iemand onder curatele staat?Herbert
26/01/11, 09:00
Hier weer iets raars...
Een persoon besteld webhosting + domeinnaam bij mij en ik heb deze geleverd.
Nu krijg ik achteraf een brief van Stichting Omega Beheer:

----- / stuk uit de brief /------
Uit ons ter beschikking gekomen gegevens blijkt u, c.q. uw opdrachtgever, een overeenkomst voor levering van goederen en/of diensten hebt gesloten met bovengenoemde.

Op het moment van het afsluiten van deze overeenkomst was de heer ***** handelingsonbekwaam. Omdat de overeenkomst zonder de uitdrukkelijke toestemming van de curator tot stand is gekomen, is deze nietig. De hieruit voortvloeiende kosten en eventuele schade zijn daarmee voor uw eigen risico.
-
Ik vind dat die stichting er wel erg makkelijk vanaf wil komen..
Wat kan ik het best doen?
Ik zit er aan te denken om meteen maar een incassoburo in te gaan schakelen, ze willen immers niet betalen wat blijkt uit de brief.
Maar dit is toch te gek voor woorden, iemand die onder curatele staat die kan dit vaker doen zonder dat die daarvoor gestraft wordt.
Zij er meer die deze ervaringen hebben?

hostingpower
26/01/11, 09:37
google.nl:


Iemand die onder curatele staat heeft de toestemming van de curator nodig om contracten te kunnen afsluiten. Als hij die toestemming niet krijgt en toch een contract afsluit, dan kan de curator dat contract terugdraaien. Denkt u bijvoorbeeld aan contracten voor een mobiele telefoonaansluiting of via internet bestelde spullen.

U kunt de positie van iemand die onder curatele staat het beste vergelijken met de positie van een minderjarig kind. Beiden hebben toestemming nodig om een contract te kunnen afsluiten. En als de toestemming ontbreekt, kan het contract vrij eenvoudig worden teruggedraaid.

Op het moment dat een curandus zonder toestemming van zijn curator een overeenkomst sluit, is deze overeenkomst vernietigbaar.


Ik zou zeggen, neem je verlies en ga weer verder. Ga je met incassobureau in de weer, zal je er toch bedrogen uitkomen en uiteindelijk nog meer kosten hebben.

BsHosting
26/01/11, 09:38
Ik zou zeggen dat is hun probleem.
Jij kan niet controleren dat die persoon onder curatele staat, blijven ze volhouden gewoon een deurwaarder erop.

En teksten van Internet zijn mooi maar die curator zorgt dat zijn client op internet kan pak hem dan ook zijn pc etc af.
Ik denk dat er bij een evt zaak die curator toch door het stof moet.
Kijk we praten hier niet over bedragen van 1000den euro's he.

Mikey
26/01/11, 09:41
Ik zou zeggen dat is hun probleem.
Jij kan niet controleren dat die persoon onder curatele staat, blijven ze volhouden gewoon een deurwaarder erop.

Tuurlijk, kop in zand politiek. Jij komt er wel met iemand die onder curatele staat :drunk:

BsHosting
26/01/11, 09:46
Ja ik praat uit ervaring ja.
Ik heb jaren terug hetzelfde gehad, ging om een pakket van nog geen 6 tientjes per jaar.

Bewindvoerder cq curator kwam na 3 weken daarmee aan, ik zeg sorry maar het is niet mijn verantwoordelijkheid wat uw client uitvreet dat is de uwe.

Want straf je de client niet doet ie het op een ander weer, en conclusie was het werd betaald, kosten kwamen geheel voor de persoon zelf.

Het zal natuurlijk per curator wel verschillen maar er gemakkelijk vanaf komen omdat er 1 onder curatele staat is wel de meest makkelijke weg je moet de oorzaak aanpakken niet het gevolg.

hostingpower
26/01/11, 09:50
Ik zou zeggen dat is hun probleem.
Jij kan niet controleren dat die persoon onder curatele staat, blijven ze volhouden gewoon een deurwaarder erop.

En teksten van Internet zijn mooi maar die curator zorgt dat zijn client op internet kan pak hem dan ook zijn pc etc af.
Ik denk dat er bij een evt zaak die curator toch door het stof moet.
Kijk we praten hier niet over bedragen van 1000den euro's he.

Volgens mij begrijp je hem niet helemaal. Als iemand onder curatele wilt niet zeggen dat er een curator 24/7 zijn hand aan het vasthouden is en dat hij opgesloten zit. Hij kan bijv. nog steeds op school bestellingen plaatsen of bij vrienden thuis. Een curator zorgt er alleen voor dat hij financieel gezien niet verkeerde beslissingen neemt waardoor hij straks voor tonnen in de schuld zit.Ja ik praat uit ervaring ja.
Ik heb jaren terug hetzelfde gehad, ging om een pakket van nog geen 6 tientjes per jaar.

Bewindvoerder cq curator kwam na 3 weken daarmee aan, ik zeg sorry maar het is niet mijn verantwoordelijkheid wat uw client uitvreet dat is de uwe.

Want straf je de client niet doet ie het op een ander weer, en conclusie was het werd betaald, kosten kwamen geheel voor de persoon zelf.

Het zal natuurlijk per curator wel verschillen maar er gemakkelijk vanaf komen omdat er 1 onder curatele staat is wel de meest makkelijke weg je moet de oorzaak aanpakken niet het gevolg.

Juridische gezien zijn er nogal wat verschillen tussen een bewindvoerder of curator... en dan vooral op het financiële gebied. Dus wellicht heb je met een bewindvoerder de zaak afgehandeld en niet met een curator.

groenleer
26/01/11, 09:51
Ik zou zeggen dat is hun probleem.
Jij kan niet controleren dat die persoon onder curatele staat, blijven ze volhouden gewoon een deurwaarder erop.Euhm.....http://insolventies.rechtspraak.nl/

Ook voor natuurlijke personen.
Al ben ik wel van mening dat dit geautomatiseerd moet kunnen.

BsHosting
26/01/11, 09:58
Ja ik ken die site nu vult die klant een adres van een kennis in en daar sta je.

Je moet nl alle gegevens hebben om het op te zoeken.

groenleer
26/01/11, 09:59
Nee hoor,

Achternaam + geboortedatum is voldoende.

BsHosting
26/01/11, 10:09
Nou fake geboortedatum en je hebt al prijs.

Je kan nl niet alles controleren

@ Hostingpower,

Ik weet het verschil wel heb zelf een oom die Curator is van beroep.

Maar een particulier zal 99,9% toch echt een bewindvoerder hebben bedrijven meer een curator.

hostingpower
26/01/11, 10:17
Nou fake geboortedatum en je hebt al prijs.

Je kan nl niet alles controleren

@ Hostingpower,

Ik weet het verschil wel heb zelf een oom die Curator is van beroep.

Maar een particulier zal 99,9% toch echt een bewindvoerder hebben bedrijven meer een curator.

In het bericht van TS staat "toestemming van de curator tot stand", dit is dus geen bewindvoerder. Daarnaast zeg jij in je bericht een bewindvoerder c.q curator, dus de ervaring die je erbij hebt kan dus anders zijn, dan in dit geval, als jij met een bewindvoerder te maken had.

BsHosting
26/01/11, 10:20
Ja ik weet wat er staat stond in de eerste brief toen ook die ik van die persoon kreeg.
Uiteindelijk was het een bewindvoerder omdat het een particulier was.

Daar Herman spreekt over een persoon en geen bedrijfsbestelling neem ik aan dat het ook een particulier zal zijn en die komt niet bij een curator uit.

groenleer
26/01/11, 12:55
Naar aanleiding van dit topic vandaag wat aan het grasduinen geweest bij het insolventie register, men kan een (gratis) overeenkomst aan gaan om deze gegevens automatisch op te vragen. Heb hier inmiddels een overeenkomst aangevraagd. Benieuwd hoe de interface er exact uit ziet.

Cybafish
26/01/11, 13:44
Er moet onderscheid gemaakt worden tussen curatele en onderbewindstelling. Onderbewindstelling heeft in principe alleen werking in de vermogensrechtelijke sfeer. Bij onderbewindstelling worden de bezittingen van een onderbewindgestelde 'beheerd' door een bewindvoerder. De onder bewind gestelde blijft echter nog wel handelingsbekwaam. Hij kan dus allerhande overeenkomsten sluiten, alleen kan het een probleem worden als er betaald moet worden of er levering (bijvoorbeeld van iets wat hij heeft verkocht) plaats moet vinden.


art. 3:381 BW

1 De curatele werkt met ingang van de dag waarop zij is uitgesproken. In het geval, bedoeld in artikel 378, tweede lid, werkt de curatele met ingang van het tijdstip waarop de onder curatele gestelde meerderjarig wordt.

2 Van deze tijdstippen is de onder curatele gestelde onbekwaam rechtshandelingen te verrichten voor zover de wet niet anders bepaalt

Uitzonderingen daargelaten (zoals voor voorziening in levensonderhoud) is een onder curatele gestelde dus handelingsonbekwaam.


Art. 3:32 BW

1 Iedere natuurlijke persoon is bekwaam tot het verrichten van rechtshandelingen, voor zover de wet niet anders bepaalt.

2 Een rechtshandeling van een onbekwame is vernietigbaar. Een eenzijdige rechtshandeling van een onbekwame, die niet tot een of meer bepaalde personen gericht was, is echter nietig.

Dat betekent dat rechtshandelingen, verricht door de onder curatele gestelde, vernietigbaar zijn. De curator maakt in zijn brief aan TS dus een fout; de rechtshandeling is niet nietig, maar vernietigbaar. Dit is een subtiel verschil. Een nietige rechtshandeling wordt van rechtswege geacht nooit te hebben bestaan, een vernietigbare rechtshandeling sorteert gewoon effect totdat deze wordt vernietigd. Deze vernietiging kan door een rechter worden uitgesproken, of door een buitengerechtelijke verklaring van de curator (zoals een brief). De rechtshandeling (tot het aangaan van de overeenkomst) wordt vanaf dat moment geacht nooit te hebben bestaan.


art. 3:53 BW

1 De vernietiging werkt terug tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht.

2 Indien de reeds ingetreden gevolgen van een rechtshandeling bezwaarlijk ongedaan gemaakt kunnen worden, kan de rechter desgevraagd aan een vernietiging geheel of ten dele haar werking ontzeggen. Hij kan aan een partij die daardoor onbillijk wordt bevoordeeld, de verplichting opleggen tot een uitkering in geld aan de partij die benadeeld wordt.

Lid twee bepaalt dat de benadeelde partij eventueel gecompenseerd kan worden voor het voordeel dat de onder curatele gestelde heeft genoten, in dit geval een paar dagen webhosting. Aangezien de curator echter terstond na kennisneming van de overeenkomst de vernietiging heeft ingeroepen, kan hier niet gesproken worden van onbillijke bevoordeling.Nou fake geboortedatum en je hebt al prijs

In principe staan curatelestellingen vermeld in de openbare registers (1:391 BW). De onderzoeksplicht van partijen in een overeenkomst brengt met zich mee dat TS dus kon (openbare registers) en behoorde (onderzoeksplicht) te weten dat zijn klant onder curatele stond. Als je niet vraagt om legitimatie, dan accepteer je daarmee in principe willens en wetens de kans dat iemand een valse (opzettelijk) of foutieve (perongeluk) geboortedatum verstrekt. Als jij daarom niet in staat was om te constateren dat de klant onder curatele gesteld was, dan kan dat niet aan de onder curatele gestelde worden tegengeworpen (m.a.w: dus heb je pech).

Pas wanneer een onder curatele gestelde bewust informatie vervalst (hij faket bijvoorbeeld een ID), kan hij op grond van onrechtmatige daad daarvoor aansprakelijk gehouden worden.

@TS: Ook al staat er de term 'nietig' in plaats van 'vernietigbaar' in de brief van de curator, raad ik je aan om de vordering af te boeken.

Herbert
26/01/11, 16:04
Euhm.....http://insolventies.rechtspraak.nl/

Ook voor natuurlijke personen.
Al ben ik wel van mening dat dit geautomatiseerd moet kunnen.

Hier staat die niet bij, hoe kan ik het dan controleren?

Bedankt voor de antwoorden zover, ik ga mij er toch nog verder in verdiepen omdat ik vind dat dat niet zomaar kan.

groenleer
26/01/11, 16:51
Herbert, er zijn twee registers.
Het insolventie register, hier staat iedereen in die een faillissementen op zijn naam heeft, surséances van betaling of schuldsanering.

Daarnaast is er het curatele register.

Deze twee staan aan de linkerkant vermeld.
Het invoeren van de bewuste gegevens (eventueel na doorklikken) geeft je de resultaten.

Indien je er niet uitkomt, kan je me altijd een PB sturen of een email (adres op de website). Met de naam/geboortedatum of naam/adres kom je al een heel eind.

Herbert
26/01/11, 17:40
Hij staat er wel tussen, ik ga me ook aanmelden bij de Webservice Curateleregister want ik heb dit vaker meegemaakt.

eMiz0r
26/01/11, 17:53
@Herbert,

Niet om het een of ander maar... als een minderjarig persoon bij jou een contract afsluit (niet te controleren, tenzij je om een ID vraagt) kunnen de ouders dat contract nietig verklaren. Met de kanttekening dat het bestelbedrag in verhouding een "behapbaar bedrag" voor de leeftijd is, maar die leeftijd kan je domweg niet verifiëren. Stuur je daar dan ook gewoon een incassobureau op af of laat je het maar gewoon zitten? Waarom is dit geval anders?

maxnet
26/01/11, 18:08
http://insolventies.rechtspraak.nl/

Hier staat die niet bij, hoe kan ik het dan controleren?


Wel op "curateleregister" geklikt?edit: had pagina 2 van de thread niet gezien.

Herbert
26/01/11, 18:10
@Herbert,

Niet om het een of ander maar... als een minderjarig persoon bij jou een contract afsluit (niet te controleren, tenzij je om een ID vraagt) kunnen de ouders dat contract nietig verklaren. Met de kanttekening dat het bestelbedrag in verhouding een "behapbaar bedrag" voor de leeftijd is, maar die leeftijd kan je domweg niet verifiëren. Stuur je daar dan ook gewoon een incassobureau op af of laat je het maar gewoon zitten? Waarom is dit geval anders?
Dus jou advies is een incasso buro?
Waar het overgaat die is 21 jaar, het lijkt me toch dat die zelf weet waar die mee bezig is.
De brief kreeg ik pas na de 2'de herinnering, ze hadden ook wel meteen kunne reageren zodat ik geen extra kosten heb hoeven te maken.

Cybafish
26/01/11, 18:29
Even nog voor BsHosting, die aangeeft dat zijn oom curator is; een onder curatele gestelde krijgt een curator toegewezen van de rechtbank. Dit heeft niets met bewindvoerderschap te maken, noch doet het ertoe dat het om een natuurlijk persoon gaat (en geen rechtspersoon). De curator in deze personen- en familiesfeer hoeft echt geen curator van beroep zijn. Het kan bijvoorbeeld ook de oom of tante van de betrokkene zijn. Dit in tegenstelling tot een curator als insolventist, die dient wél curator van beroep te zijn.

Het is dus niet zo dat de curator van een curandus per definitie juridisch geschoold is. Daarom lopen de ervaringen van mensen met curandi waarschijnlijk uiteen; sommige curatoren kennen hun eigen rechten niet/onvoldoende.

@Herbert, een incassobureau kan alleen iets 'incasseren' (*kuch* slappe standaardbrieven versturen) als er een vordering is. Met ontvangst van de brief in je openingspost is die vordering komen te vervallen. Een beetje jurist maakt dus gehakt van dat incassobureau.

Voorts stel je nog dat de persoon in kwestie 21 jaren oud is en dat hij daarom vast wel weet waar hij mee bezig is. Dit doet mij afvragen of je weet waarom iemand onder curatele wordt gesteld?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Curatele_(Nederland)

ichat
26/01/11, 19:02
de vraag is of je in je AV daar niets over kunt inzetten...

blaat blaat bij ... de klant verklaart hierbij dat hij. handelingsbekwaam is, niet oncer curatele staat niet minderjarig is en/of handeld met toestemming van betreffend gezag, in staat is tot betaling, etc etc...

Wanneer ze dan akkoord gaan ... hebben ze gelogen, en dus likt een nietigverklaring me onmogelijk??? - of valt dit dan weer onder een eenzeidige AV??? -

mauer
26/01/11, 19:05
Wanneer ze dan akkoord gaan ... hebben ze gelogen, en dus likt een nietigverklaring me onmogelijk??? - of valt dit dan weer onder een eenzeidige AV??? -

Ben bang dat dat niet gaat werken aangezien de handelings onbekwame persoon die bestelling uberhaupt niet zou moeten maken. Het blijft een rechtshandeling. Een vinkje of wat voor voorwaarde dan ook, doet daar niks aan af.

davinci
26/01/11, 21:50
wellicht handig om te vermelden...

mensen denken vaak dat personen onder curatele enorme schulden hebben gemaakt of financiele problemen hebben... dat is dus juist niet het geval!
Het is juist bedoelt om dit te voorkomen (omdat deze mensen geestelijk niet bekwaam (genoeg) zijn)

Ik zie hier in dit topic ook weer uitspraken als 'had ie maar op moeten letten... hij weet heel goed dat.... etc '

spuit 11.. cybafish kwam met een keurig wiki linkje

ichat
26/01/11, 22:21
Ben bang dat dat niet gaat werken aangezien de handelings onbekwame persoon die bestelling uberhaupt niet zou moeten maken. Het blijft een rechtshandeling. Een vinkje of wat voor voorwaarde dan ook, doet daar niks aan af.
__________________

Maar als dat dan zo is, waarom dan niet gewoon een BSN nummer vragen, als ik bij webwinkelXYZ een bestelling plaats zouden ze dan op basis van "$naam$' zo'n querie doen op www.wiestaanerondercuratele.nl... en kan iedereen dat zo maar zien of is dat dan weer tegen een fixe betaling...

Ik vind het maar een lastig onderwerp, straks staat er nog 'je moet de wet kennen, maar je moet wel eerst 10.000 euro betalen voor we je de wet vertellen.... of verkeersborden die je alleen maar kunt lezen met een speciaal daarvoor gekochte bril...
Dat er zoiets bestaat als curatele is prima, maar je mag dan ook wel verwachten dat de curator een beetje pro-actief handeld, bedrijf/consument of niet....

om terug te komen op die voorbeelden: als een minderjarige een ijsje koopt kan die koop ook niet ongedaan gemaakt worden, wel als ie een 20.000 euro kostend siraad koopt ...

die domein + hosting lijkt me ook gewoon behapbaar, een dedicated server a 100euro per maand misschien iets minder, maar dan is het ook een veel mindere kostendrempel om even zo'n query uit te voeren, maar om dat voor elke nieuwe klant te moeten doen die een domein registreert a 10 euro lijkt me dat al snel WEL een flinke kostenpost...

mauer
26/01/11, 22:37
De wet gaat er inderdaad vanuit dat je dit van te voren controleert. Hoe zou jij het zien dat een curator pro-actief handelt? Zoals al eerder in het topic werd vermeld houdt de curator niet constant het handje van de onder curatele gestelde / handelingsonbekwame persoon vast.

Een leuk uitstapje is bijvoorbeeld een faillissement. Wanneer een debiteur een vordering betaald aan de failliet op de dag waarop het faillissement is uitgesproken. Dan is die debiteur dat geld gewoon kwijt. Waarom? Hij had de vordering aan de curator moeten betalen en niet aan de failliet. Wat krijgen je dan: je moet het bedrag nog een keer betalen aan de curator en je houdt een vordering op het geld dat je aan die failliet hebt betaald (wat je waarschijnlijk niet terug krijgt). Je bent dus twee keer zoveel geld kwijt...

Moraal van dit verhaal: je had moeten weten dat diegene failliet was verklaard.
Artikel 1:234 BW Lid 3
De toestemming wordt aan de minderjarige verondersteld te zijn verleend, indien het een rechtshandeling betreft ten aanzien waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van zijn leeftijd deze zelfstandig verrichten.

Minderjarigen zijn inderdaad handelingsonbekwaam echter staat er in lid 3 dat wanneer de rechtshandeling (ijsje kopen) normaal is voor een minderjarige dat wij er vanuit kunnen gaan dat hij toestemming heeft. Dit is totaal niet te vergelijken met iemand die handelingsonbekwaam is door geestelijke toestand of iets anders.

ichat
27/01/11, 10:26
Minderjarigen zijn inderdaad handelingsonbekwaam echter staat er in lid 3 dat wanneer de rechtshandeling (ijsje kopen) normaal is voor een minderjarige dat wij er vanuit kunnen gaan dat hij toestemming heeft. Dit is totaal niet te vergelijken met iemand die handelingsonbekwaam is door geestelijke toestand of iets anders. Dank voor de verheldering, maar wat ik wilde zeggen is dat het hiermee wel heel gemakkelijk is om de grenzen flink uit te rekken. want eigenlijk zeggen we nu dat mario mongool (sorry voor de botte naamgrap) door zijn curatele eigenlijk een soort ontoerekeningsvatbaar is voor de 'schade' die hij maakt, maar wat als hij de hosting nu op naam van zijn zus marjanne mongool (die eigenlijk niet mongool is) probeerd te zetten.

Vervolgens stuur je de rekening van het volgende jaar naar marjanne - die betwist het account (ik heb dat nooit afgesloten), Je komt er achter dat het blijkbaar weer mario is ... en je zit alsnog met de kosten...

Ik vind wat dat betreft dus dat er wel een kern van logica in zou zitten als 'kleine bedragen op lage marges, en direct gemaakte kosten eventueel toch verhaald moeten kunnen worden.

Of je moet je daar voor gaan verzekeren, en dan maak je het hele systeem NOG ingewikkelder.

Het probleem van regels is dat ze zwart-op-wit staan terwijl de hele wereld grijs is..


Conclussie, ik snap dat het bovenstaande niet zo snel (waarschijnlijk nooit) zal gebeuren. Daar zul je als bedrijf dus in het vervolg beter mee moeten omgaan. kortom neem je verlies en ga verder hoe jammerlijk het ook is.

Ik vind / vond het in ieder geval wel een heel leerzaam topic, vooral omdat ik stiekem al een hele tijd speel met de gedachte een bedrijf te starten.
dan zijn dit soort dingen veel 'leerzamer' dan dat jaartje bedrijfskunde dat ik op de havo (naast economie) als keuzevak heb gevolgd.

t.bloo
27/01/11, 11:10
@ichat... met dergelijk taalgebruik kun je misschien beter geen bedrijf starten :D

Je kunt dit heel makkelijk ondervangen door vooraf betaling te vragen, net als in de winkel. Doe je dat niet, dan is het gewoon ondernemersrisico dat er wel eens een bestelling terug gedraaid moet worden.

eMiz0r
27/01/11, 14:27
Dus jou advies is een incasso buro?
Waar het overgaat die is 21 jaar, het lijkt me toch dat die zelf weet waar die mee bezig is.
De brief kreeg ik pas na de 2'de herinnering, ze hadden ook wel meteen kunne reageren zodat ik geen extra kosten heb hoeven te maken.

Nee mijn advies is de factuur crediteren, de boel opzeggen en je (kostbare) tijd investeren in nieuwe klanten of klanten die je hulp wel écht nodig hebben. Zo'n bestelling als deze valt verder weinig eer aan te behalen. Ook al zou deze factuur betaald worden na veel moeite, kosten en tijd, een nieuwe factuur (en dus omzet/winst) is uitgesloten want de opzegging komt er direct achteraan.

En "principekwesties" kosten je vaak meer tijd en energie dan je lief is.

Apoc
27/01/11, 14:32
Helemaal met eMiz0r eens. Onderschat de waarde van je eigen tijd niet.

Ik kan me verder wel voorstellen dat er genoeg principekwesties zijn waarbij je voet bij stuk zou willen houden, ondanks dat het financieel gezien eigenlijk niet interessant is. Maar in een kwestie als deze valt er eigenlijk geen succes te boeken.

Herbert
27/01/11, 23:10
Inmiddels ben ik ook wat wijzer geworden van de antwoorden hier.
Vandaag heb ik nog een gesprek gehad met de "curator" over de persoon in kwestie.
Mijn vermoeden is ook dat hij zijn vriendjes en vriendinnetjes als tussen persoon gebruikt.
Hier staan nog facturen open die in dezelfde categorie vallen als het persoon waar het overgaat, ook hieraan is weinig te doen (to nu toe)
Ik zal van de week de logfiles eens gaan doorspitten als ik tijd heb, misschien kom ik nog wel wat tegen.

Thijsse
20/02/11, 20:29
Met belangstelling deze discussie gelezen, omdat er papieren naar de rechtbank gaan om iemand onder curatele te stellen. Deze persoon heeft ernstige chronische psychose, manisch depressief en nog aantal dingen.
De ene week diep in de put en de andere week uitgaven aan dingen waar de persoon niets aan heeft.( Ook het gezin niet, die komen alleen in de financ. problemen)
Om hem en zijn gezin te beschermen tegen de abnormale koopwoede wordt deze maatregel genomen.
Net wat een van de schrijvers zegt... dit doe je niet zomaar, het is een heel zwaar middel, want de persoon in kwestie mag niets meer doen buiten medeweten van de curator. Dat is niet niks.

Nu er een curatorschap aan zit te komen, was ik dan ook reuze benieuwd of de dingen die de bewuste persoon doet, teruggedraaid kunnen worden.
Veel antwoorden heb ik al gekregen. Begrijp wel dat bedrijven het niet leuk vinden als ze met een dergelijke zaak te maken krijgen, maar ik neem aan dat het niet iedere dag gebeurd...
Voor alle duidelijkheid:
Als de rechtbank akkoord gaat komt er een vermelding in de Staatscourant?? En op de site www.wiestaaterondercuratele.nl....??
Mag de curator er dan van uitgaan dat een bedrijf nakijkt op die lijst of de persoon in kwestie daarbij staat??? en een eventuele aankoop met grote financiele gevolgen terugdraaien??

mijn dank voor antwoord..
groeten Thijsse

mauer
20/02/11, 20:31
Ik dacht dat daar al antwoord op was gegeven in dit topic. Alle uitspraken waarbij een curatele wordt verleend of opgeheven moeten gepubliceerd worden in de Staatcourant en twee door de rechter aan te wijzen dagbladen.

Ja, er wordt verwacht dat bedrijven en personen nagaan met wie zij zaken doen. Wanneer zij dit niet controleren en het blijkt zo te zijn dat de persoon onder curatele staat, dan is de overeenkomst vernietigbaar op basis van art. 3:32 BW.