PDA

Bekijk Volledige Versie : Aansprakelijkheid door 3e partijccchosting
07/10/10, 18:18
Stel:

Klant A neemt een colocatie dienst af van colo aanbieder B
Klant A heeft hiernaast een SLA overeenkomst met bedrijf C welke geen enkel zakelijke connectie of overeenkomst heeft met colo aanbieder B
De server van klant A valt offline en bedrijf C wordt ingezet door klant A
Bedrijf C constateert dat de downtime is veroorzaakt door een mogelijke fout van colo aanbieder B

bedrijf C verhelpt zonder enig overleg over eventuele kosten en aansprakelijkheid met klant A en colo aanbieder B de downtime.
Bedrijf C eist dat colo aanbieder B geen contact mag hebben met klant A over wat er aan de hand is dit was tijdens hun werkzaamheden en hierna.

Bedrijf C stuurt de volgende dag colo aanbieder B een factuur van 12 gemaakte uren als volgt gespecificeerd:
Ingehuurd freelancer 1:
herstelwerkzaamheden (in datacentrum) incident 6.00 uur
herstelwerkzaamheden (in datacentrum) incident 1,75 uur (de dag na herstel???)

Igehuurd freelancer 2:
Herstel werkzaamheden incident (vanaf kantoor) 4.25 uur
Herstel werkzaamheden incident (vanaf kantoor) 1,75 uur (de dag na herstel???)

Volgens onze algemeene voorwaarden kan een 3e partij nooit aanspraak maken op eventuele gemaakte vergoedingen, ik citeer:


De aansprakelijkheid blijft steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade-veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van een maand.
Indien de in de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens colo aanbieder B, zal opdrachtgever colo aanbieder B hiervan vrijwaren.
Colo aanbieder B is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie et cetera.


Hiernaast uiteraard ook nog een stukje uit het colocatie contract:

Leverancier garandeert dat kleine gebreken in de dienst binnen 24 uur na de eerste melding opgelost zullen zijn, en dat ernstige gebreken uiterlijk binnen 6 uur na de eerste constatering opgelost zullen zijn. Indien de genoemde correctietijden niet worden gehaald zal leverancier per uur vertraging een boete verschuldigd zijn van 2% van het maandelijkse tarief voor de dienst met een maximum van 80% van het maandelijkse tarief.


gelieve jullie meningen hierover.

gezien het feit dat bedrijf C zich vanaf beginne begon met dreigmenteerde opmerkingen niet toegaf dat de downtime ook deels eigen fout was en niet in staat was tot een redlijk besluit te komen houden wij ons nu vast aan onze algemene voorwaarden en colocatie contracten.


kleine toevoeging:
Het is niet geheel zeker dat Klant A een SLA heeft met bedrijf C.
Wel worden de servers beheerd door bedrijf C en is hier mogelijk tevens sprake van elkaars vriendje zijn.
(Volgens onderzoek zou Klant A eerder werkzaam zijn geweest bij bedrijf C)

Cybafish
07/10/10, 19:00
Privaatrechtelijke aansprakelijkheid is in Nederland hoofdzakelijk geregeld in de artikelen 74 (toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst) en 162 (onrechtmatige daad) van boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Van aansprakelijkheid van B jegens C is geen sprake op grond van 6:74 BW, nu er geen overeenkomst tussen beide partijen is gesloten. Voor aansprakelijkheid op grond van 6:162 zie ik evenmin aanleiding, aangezien B geen inbreuk heeft gemaakt op de rechten van C.

Wel kan er sprake zijn van aansprakelijkheid (ex. 6:74 BW) tussen de afnemer (A) en de colocator (B), als de downtime de daarvoor gegeven limieten heeft overschreden. Deze aansprakelijkheid kan dan met zich meebrengen dat de colocator (B) de gemaakte kosten van de afnemer om schade te beperken (de factuur van C) moet vergoeden. Deze vergoeding is dan van B jegens A. A wikkelt de zaak verder met C af.

Het feit dat je in de algemene voorwaarden hebt opgenomen dat schadevergoeding gelimiteerd is volgens de gepresenteerde staffel kán je dan je dan nog redden. Mocht er echter sprake zijn van grove opzet, dan zal de rechter het limitatieve beding uit je AV van tafel vegen.

Vooralsnog zou ik me in ieder geval, op basis van de gepresenteerde feiten, niet druk maken.

The-BosS
07/10/10, 19:00
Mij lijkt dit nogal simpel als Bedrijf C iets moet weten van Bedrijf B dan moet dit allemaal over bedrijf A gaan. Net zoals met facturen etc, Bedrijf A laat Bedrijf C binnen in de colo van bedrijf B, dus is bedrijf A uiteindelijk verantwoordelijk voor bedrijf C.

Je kan maar schade claims, facturen etc neerlegen bij de persoon/bedrijf waarmee je rechtstreeks zaken doet. Tenzei je bvb door het bedrijf in kwestie in samenspraak doorverwezen wordt, bvb rma van product dat rechtstreeks naar de fabriek moet.

Met andere woorden of bedrijf A een SLA bij bedrijf C heeft staat hier dus totaal los van, daar heeft bedrijf B ook uiteindelijk geen zaken mee.

vDong
07/10/10, 19:31
Klinkt allemaal niet zo handig gedaan.
Bedrijf C had simpelweg 2 keuzes, reparatie doen of niet aan de SLA voldoen.
Ik kan begrijpen dat ze het probleem ook gefixed hebben en daarna pas hebben gekeken wat de oorzaak was, dat is hoe wij ook graag werken.
Wat er daarna niet handig is gegaan, is dat bedrijf C dus beter een factuur naar bedrijf A had kunnen sturen met daarbij de opmerking "dit is vanwege nalatigheid D en E die bedrijf B heeft veroorzaakt, ik stel voor de rekening door te sturen"

Het is compleet legitiem om onderzoekers in te huren en die kosten bij de andere partij neer te leggen, dat gaat een rechter ook goedkeuren. (heel toevallig kwam dat naar boven in een discussie die ik had met een advocaat (onder genot van een biertje)

Overigens of bedrijf A een eigenaar heeft die bij bedrijf C heeft gewerkt, of dat ze naar dezelfde kinderdisco gaat of bij dezelfde politieke partij lid zijn heeft hier eigenlijk weinig mee te maken.

Phu
07/10/10, 19:40
bedrijf C verhelpt zonder enig overleg over eventuele kosten en aansprakelijkheid met klant A en colo aanbieder B de downtime.
Bedrijf C eist dat colo aanbieder B geen contact mag hebben met klant A over wat er aan de hand is dit was tijdens hun werkzaamheden en hierna.


Waarom mag een leverancier niet communiceren naar zijn klant ?

Als het unmanaged colo is vind ik het nogal vreemd als mensen facturen laten sturen
naar hun coloboer, je kiest er zelf toch voor het unmanaged te doen.

De management van een partij X heeft je leverancier niets mee te maken.

Phu
07/10/10, 19:48
Het is compleet legitiem om onderzoekers in te huren en die kosten bij de andere partij neer te leggen, dat gaat een rechter ook goedkeuren. (heel toevallig kwam dat naar boven in een discussie die ik had met een advocaat (onder genot van een biertje)


Dikke onzin, voorbeeld je rijdt een audi deze stottert bij gas geven
ipv eerst naar je audi dealer te gaan besluit je ermee naar de vakgarage om de hoek te gaan
omdat deze toch al het onderhoud doet.

Deze fixt het probleem vind jij het dan ook normaal dat hij de factuur naar de audi dealer stuurt omdat het ja een bekende audi probleem is en omdat jij de vakgarage beter vind ??

maxnet
07/10/10, 20:16
Ben wel nieuwsgierig: wat is er daadwerkelijk misgegaan dat maar liefst 12 manuur heeft moeten kosten om te analyseren en repareren?


Neem aan dat het unmananged colo betreft, waar de verantwoordelijkheid van de coloboer zich beperkt tot het leveren van ruimte, stroom en connectiviteit.
Zou denken dat het constateren dat 1 van die 3 zaken ontbreekt wel sneller kan.

Mark17
07/10/10, 20:25
Ben wel nieuwsgierig: wat is er daadwerkelijk misgegaan dat maar liefst 12 manuur heeft moeten kosten om te analyseren en repareren?


Neem aan dat het unmananged colo betreft, waar de verantwoordelijkheid van de coloboer zich beperkt tot het leveren van ruimte, stroom en connectiviteit.
Zou denken dat het constateren dat 1 van die 3 zaken ontbreekt wel sneller kan.

Dat lijkt mij ook, echter gevolgen van een stroom onderbreking kunnen wel weer vrij groot zijn. Daarnaast vraag ik mij af of de colocator gebeld is (of er een poging toe is gedaan) alvorens er veel tijd in werd gestoken door partij C. Mogelijk had de colocator het probleem anders zelf kunnen oplossen en is daar nu geen mogelijkheid voor gegeven.

Tot slot vraag ik mij af of C van A dan wel van B opdracht/toestemming heeft gekregen er zoveel uur in te steken. Zo ja dan zal C bij de partij die opdracht/toestemming heeft gegeven aan moeten kloppen voor het geld lijkt mij.

Phu
07/10/10, 20:39
Dat lijkt mij ook, echter gevolgen van een stroom onderbreking kunnen wel weer vrij groot zijn. Daarnaast vraag ik mij af of de colocator gebeld is (of er een poging toe is gedaan) alvorens er veel tijd in werd gestoken door partij C. Mogelijk had de colocator het probleem anders zelf kunnen oplossen en is daar nu geen mogelijkheid voor gegeven.

Tot slot vraag ik mij af of C van A dan wel van B opdracht/toestemming heeft gekregen er zoveel uur in te steken. Zo ja dan zal C bij de partij die opdracht/toestemming heeft gegeven aan moeten kloppen voor het geld lijkt mij.

Normaalste zaak van de wereld, jij gaat toch ook niet bij de albert heijn je geld halen
als je bij de dekamarkt iets aflevert.

Waarschijnlijk kan hij bij zijn eigen klant niets trekken omdat hij deze denkt
het is ingedekt in de SLA management fees
waardoor die zijn geld nu ergens anders probeert te halen.

Mark17
07/10/10, 21:04
Normaalste zaak van de wereld, jij gaat toch ook niet bij de albert heijn je geld halen
als je bij de dekamarkt iets aflevert.

Als de Albert Heijn de opdracht geeft het bij de Dekamarkt te bezorgen zal ik toch echt bij de Albert Heijn het geld moeten halen (normaal gesproken). Daarom mijn vraag wie de opdracht/toestemming heeft gegeven en of daar langsgegaan is voor het geld.

Cybafish
07/10/10, 22:42
Dikke onzin, voorbeeld je rijdt een audi deze stottert bij gas geven
ipv eerst naar je audi dealer te gaan besluit je ermee naar de vakgarage om de hoek te gaan
omdat deze toch al het onderhoud doet.

Deze fixt het probleem vind jij het dan ook normaal dat hij de factuur naar de audi dealer stuurt omdat het ja een bekende audi probleem is en omdat jij de vakgarage beter vind ??

Nee, aansprakelijkheid ex. art. 6:74 BW is pas aan de orde als er een fatale termijn is overschreden, blijkt dat nakoming blijvend onmogelijk is, of indien er na een ingebrekestelling (dat kan in een dergelijk spoedgeval ook telefonisch zijn, hoewel moeilijker te bewijzen) niet tijdig een einde wordt gemaakt aan de onvolkomenheid. Je moet je leverancier dus wel eerst in de gelegenheid stellen om het probleem op te lossen.

Besef overigens wel dat het onderwerp van aansprakelijkheid behoorlijk uitgebreid is. Niet zomaar samen te vatten in een paar forumposts.

Triloxigen
07/10/10, 22:50
Privaatrechtelijke aansprakelijkheid is in Nederland hoofdzakelijk geregeld in de artikelen 74 (toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst) en 162 (onrechtmatige daad) van boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Van aansprakelijkheid van B jegens C is geen sprake op grond van 6:74 BW, nu er geen overeenkomst tussen beide partijen is gesloten. Voor aansprakelijkheid op grond van 6:162 zie ik evenmin aanleiding, aangezien B geen inbreuk heeft gemaakt op de rechten van C.

Wel kan er sprake zijn van aansprakelijkheid (ex. 6:74 BW) tussen de afnemer (A) en de colocator (B), als de downtime de daarvoor gegeven limieten heeft overschreden. Deze aansprakelijkheid kan dan met zich meebrengen dat de colocator (B) de gemaakte kosten van de afnemer om schade te beperken (de factuur van C) moet vergoeden. Deze vergoeding is dan van B jegens A. A wikkelt de zaak verder met C af.

Het feit dat je in de algemene voorwaarden hebt opgenomen dat schadevergoeding gelimiteerd is volgens de gepresenteerde staffel kán je dan je dan nog redden. Mocht er echter sprake zijn van grove opzet, dan zal de rechter het limitatieve beding uit je AV van tafel vegen.

Vooralsnog zou ik me in ieder geval, op basis van de gepresenteerde feiten, niet druk maken.

Ben je niet altijd verplicht de partij welke aansprakelijk is de gelegenheid te bieden het probleem op te lossen?
Anders kunnen er natuurlijk blind facturen gestuurd woden.

Cybafish
07/10/10, 23:18
Nee, soms is dat niet mogelijk. Als je bijvoorbeeld een datum hebt afgesproken voor oplevering (valentijnsdag, ik noem maar iets) en het blijkt niet mogelijk om op die datum te leveren, dan heeft het geen zin meer om een nieuwe datum af te spreken. Dit is dan overschrijding van de fatale termijn en leidt automatisch tot 'verzuim'.

Zo kan het ook zijn dat je een strikte SLA hebt, waarin bijvoorbeeld 2 uur responsetijd is afgedwongen. Als na 2 uur downtime nog niet is gehandeld door de leverancier, dan is hij strikt genomen gewoonweg te laat. Afhankelijk van de belangen die met de termijn gemoeid zijn kan dit ook als fatale termijn gezien worden. Mochten die belangen meevallen, dan kun je de leverancier alsnog een termijn voor nakoming stellen.

De wet biedt daarin alleen een kader, de exacte invulling is jurisprudentieel en natuurlijk op basis van de redelijkheid en billijkheid. Het geval waarover TS spreekt, waarin C zomaar facturen naar B stuurt zonder dat daarvoor een rechtsgrond bestaat, is echter tekstboekwerk. Gewoon onzin.

eMiz0r
07/10/10, 23:43
Stomme vraag misschien, maar hoe kan bedrijf C een storing oplossen dat bij bedrijf B aan de hand zou moeten zijn? Zou het niet logischer zijn dat C een storing voor A opgelost heeft dat geheel te wijten is aan A of C zelf?

Triloxigen
08/10/10, 00:01
Nee, soms is dat niet mogelijk. Als je bijvoorbeeld een datum hebt afgesproken voor oplevering (valentijnsdag, ik noem maar iets) en het blijkt niet mogelijk om op die datum te leveren, dan heeft het geen zin meer om een nieuwe datum af te spreken. Dit is dan overschrijding van de fatale termijn en leidt automatisch tot 'verzuim'.

Dat er een deadline is is wat anders, maar daar is in dit geval geen sprake van en is de partij niet in de gelegenheid gestelt het op te lossen binnen de termijn.

PimEffting
08/10/10, 10:12
Niet geheel onbelangrijk:

Dit gaat om een paar honderd Euro. Hebben jullie al eens met elkaar om de tafel gezeten om erover te praten? Voor dit soort bedragen moet dat toch echt oplosbaar kunnen zijn.

Cybafish
08/10/10, 10:15
Dat er een deadline is is wat anders, maar daar is in dit geval geen sprake van en is de partij niet in de gelegenheid gestelt het op te lossen binnen de termijn.

Ja, of dat expliciet nodig is hangt dus af van de feiten en omstandigheden. Ik neem aan dat de storing wel is gemeld aan B, maar er is verder niet duidelijk wat voor een storing het is en hoe lang een eventuele herstelpoging van B heeft geduurd.