PDA

Bekijk Volledige Versie : Wetsvoorstel: versterking bestrijding computercriminaliteitbrinkie
29/07/10, 13:23
Het Ministerie van Justitie heeft per heden een wetsvoorstel (http://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_versterking_bestrijding_computercrimi naliteit) gepubliceerd welke de doelstelling heeft, mijns inziens, de vrije meningsuiting totaal de kop in te drukken. Vooral de optie dat een Officier van Justitie “om strafbare feiten te voorkomen” een website preventief kan sluiten is mijns inziens een ernstige zaak! Een dergelijke zinsnede is namelijk wel érg rekbaar, het schept namelijk de mogelijkheid tot censuur zonder toetsing van de rechter (https://www.bof.nl/2010/07/28/wetsvoorstel-om-krijgt-aanuit-knop-voor-websites/)!

Het wetsvoorstel behelst onder meer dat een Officier van Justitie kan vorderen, zonder dat dit door de rechter getoetst wordt, dat een website dan wel zelfs een complete webserver (met andere sites er op!) offline kan worden geknald. Bijvoorbeeld omdat iemand een klacht indient dat er sprake is van “smaad” of “kwetsing van bevolkingsgroepen”.

Het Ministerie vraagt mensen via internet om reacties. U kunt dit via deze link doen (http://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_versterking_bestrijding_computercrimi naliteit/reageren). Van belang is m.i. natuurlijk dat u wel belanghebbende bent (webhoster, netwerk-beheerder, of.. particulier dan wel bedrijfsmatig eigenaar en gebruiker van een website) en dat u op het voorstel zelf ingaat.

Mijn eigen reactie, gisteren ingezonden, bijgaand.


Naar aanleiding van het wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit wil ik met name ageren en bezwaar maken tegen de (te) ruime formulering van artikel 125p.

Mijns inziens dient er namelijk door een ter zake kundige een toetsing plaats te vinden of er sprake is van een strafbaar feit, in casu: de rechter.

Wanneer een officier van justitie een vordering doet, is nog niet getoetst of een website een strafbaar feit dan wel een overtreding van de wet bevat wanneer er bijvoorbeeld sprake is van uitlatingen jegens een ander, persoon, bedrijf, dienstverlener of overheidsinstelling dan wel een ZBO.

Uiteraard ben ik als belanghebbende (webhosting bedrijf) het er volledig mee eens dat illegale praktijken opgespoord en aangepakt worden. Echter kan deze wet in mijn ogen bijvoorbeeld zodanig uitgelegd worden dat satire opeens als “kwetsend” wordt gezien, [het werk van] journalisten hun werk als smaad of inbreuk op copyrights wordt gezien, met gevolgen voor grote aantallen mensen, bedrijven en overheidsorganen wanneer als resultaat daarvan opeens een webserver ‘down’ wordt gebracht.

Ik verwijs hierbij tevens bijvoorbeeld naar de zaak Scientology vs. Karin Spaink http://en.wikipedia.org/wiki/Karin_Spaink. Op basis van de huidige voorstellen zou mijns inziens het zeer wel denkbaar zijn dat een officier van Justitie van de provider vordert dat de website en/of de inhoud per omgaande wordt verwijderd met oplegging van alle dwangmaatregelen wanneer dit niet gedaan wordt terwijl uiteindelijk de zaak door mw. Spaink gewonnen is.

Resumerend: er dient mijns inziens een beter doordachte en helder geformuleerde regelgeving te worden opgesteld. Een brede maatschappelijke discussie waarbij belanghebbenden worden betrokken -gebruikers, aanbieders, overheid, deskundigen- is gewenst alvorens dergelijke wetgeving ingevoerd kan en moet worden.

Er kan tot en met 30 september gereageerd worden. Maak gebruik van uw democratisch recht op
(a) vrijheid van meningsuiting via internet en
(b) vrijheid van nieuwsgaring!

Uiteraard heeft dit voor ons, als hosters, ook de nodige consequenties.. lijkt mij overbodig bijna om dit te melden. Ik denk daarom dat het van belang is dat we als belanghebbenden het Ministerie van Justitie op andere gedachten moeten brengen.

Zie ook: Bits of Freedom (https://www.bof.nl/2010/07/28/wetsvoorstel-om-krijgt-aanuit-knop-voor-websites/)

rensariens
29/07/10, 14:18
Heb ook een korte reactie ingestuurd, krankzinnige regelgeving weer. Continuiteit van legitieme business komt in gevaar op deze manier, gaat dus de sector klanten kosten.

DennisWijnberg
29/07/10, 15:02
Het grondbeginsel van ons politieke systeem (trias politica) dat we kennen in Nederland komt hiermee ernstig in het gedrang. Nu weet ik wel dat we geen zuivere vorm hiervan hebben in Nederland, maar in dit geval krijgt de OvJ zelfstandig de mogelijkheid om websites te sluiten zonder dat daar de rechterlijke macht aan te pas komt.

De enige manier om bezwaar te maken is via de raadkamer. Waarbij wij moeten aantonen dat de lezing van de OvJ niet de juiste is, waarbij de bewijslast nagenoeg andersom komt te liggen. Tevens zijn veel hostingproviders niet in staat om bezwaar te maken, omdat ze hier de kennis en kunde niet voor hebben.

Daarnaast zullen veel partijen schrikken van een dwangsom en een statige (moeilijke) brief van de OvJ en daardoor maar gewoon doen dat er gevraagd wordt.

brinkie
29/07/10, 16:08
Daarnaast zullen veel partijen schrikken van een dwangsom en een statige (moeilijke) brief van de OvJ en daardoor maar gewoon doen dat er gevraagd wordt.

Dat is natuurlijk ook waar op aangestuurd wordt; persoonlijk zou ik inderdaad aan een dergelijke opdracht ook voldoen want als je het niet doet, loop je het risico dat je hele server uit de lucht wordt gehaald.

Kijk, natuurlijk is er bepaalde troep op internet waar --uitgezonderd een paar zieke geesten-- niemand belang bij heeft. En dat kun je op die manier blokken. Maar laten we wel zijn: hoeveel websites bevatten bijv. illegale "adult content"? Ik kom ze niet tegen (nu zoek ik er ook niet naar, dus dat kan natuurlijk een verschil maken ;-)).

Ik heb het gevoel dat hier weer met een kanon op een mug geschoten wordt.

Maar zodra zoiets één keer als wet aangenomen wordt is er geen weg terug meer. Dus ik hoop echt dat er massaal op gereageerd wordt.

DennisWijnberg
29/07/10, 16:20
Ja, heel bezwaarlijk, naar mijn inzicht.

We hoeven maar naar de geschiedenis te kijken om te zien waartoe het OM in staat is.

Pur
29/07/10, 16:59
Kijk, natuurlijk is er bepaalde troep op internet waar --uitgezonderd een paar zieke geesten-- niemand belang bij heeft. En dat kun je op die manier blokken. Maar laten we wel zijn: hoeveel websites bevatten bijv. illegale "adult content"?


Hoeveel werk zou het zijn om voor overduidelijke dubieuze content een handtekening te krijgen van de rechterlijke macht.

Ik vind het erg dubieus als de OvJ zomaar zonder toetsing kan overgaan tot sluiten van een website. Voor erg dubieuze content zal het naar ik aanneem niet erg moeilijk zijn om de rechterlijke macht te overtuigen. Voor zaken die minder overduidelijk zijn lijkt een toetsing mij een groot goed.

brinkie
30/07/10, 09:14
Hoeveel werk zou het zijn om voor overduidelijke dubieuze content een handtekening te krijgen van de rechterlijke macht.


En, in dat soort gevallen ben je als host --denk ik-- toch ook altijd bereid direct mee te werken want je wil daar niet mee geassocieerd worden ergo: het gaat om censuur.

DennisWijnberg
30/07/10, 11:10
Wij hebben regelmatig te maken gehad met overduidelijk onrechtmatig materiaal waarbij de inhoud naast strafbaar, ook nog ernstig onsmakelijk is.

In dat soort gevallen grijpen we (indien gevraagd) natuurlijk direct in. Wanneer er reden is tot twijfel, hebben we daar een keurige procedure voor die gevolgd kan worden.

DennisWijnberg
30/07/10, 12:04
Het is trouwens wel zo dat een achteraftoetsing door de raadkamer zorgvuldiger gebeurt dan de toetsing door de RC vooraf (heb ik mij laten vertellen).

Arieh
30/07/10, 16:13
meer op http://webwereld.nl/nieuws/66729/hosters-furieus-over----censuurplan----justitie.html