PDA

Bekijk Volledige Versie : Relatiebeding in partnerovereenkomst providerjvh
31/08/09, 13:41
# (= provider) stelt in de partnerovereenkomst (5.9):

"Na beëindiging van de Overeenkomst is het # Partner verboden om gedurende 3 jaar Relaties van # te benaderen teneinde deze te bewegen hun overeenkomst met # op te zeggen of bij derde leveranciers diensten af te nemen die vergelijkbaar zijn met de eerde afgenomen diensten van #. Indien # Partner in strijd met deze clausule handelt, is zij zonder rechterlijke tussenkomst een direct opeisbare boete aan # verschuldigd ter hoogte van 1,5 maal de in de voorgaande 36 maanden door # aan die partner verschuldigde commissie ter zake de klant(en) die # Partner heeft benaderd binnen 3 jaar na einde van de Overeenkomst, met een minimum van EUR 50.000,=. # Partner is verplicht de op grond van dit artikel verschuldigde boete binnen 10 werkdagen na facturatie aan # te voldoen."


Dit impliceert mijns inziens dat als na het beëindigen van de overeenkomst klanten die wij hebben aangebracht bij # willen overstappen op een andere partij, wij daarin geen adviserende rol mogen spelen.

Is dit gebruikelijk? Is dit toelaatbaar?

# heeft overigens al aangeboden de termijn terug te brengen naar 1 jaar, maar ook dat is voor ons niet aanvaardbaar.

Trafego
31/08/09, 13:48
Ik ben van mening dat een jaar ook "standaard" is in een relatie beding,

Wat betreft de eis, ja die mogen ze stellen. Of jij er mee akkoord gaat is ten tweede.
Zakelijke overeenkomsten met beide toestemming is leidinggevend,

XBL
31/08/09, 13:52
Juridisch toelaatbaar zeer waarschijnlijk wel.

Gebruikelijk weet ik niet, al dergelijke clausules zie je ook altijd in arbeidscontracten (non-concurrentiebeding). Het lijkt mij niet raar om dit ook in andere (langdurige) overeenkomsten af te spreken. Het draait er gewoon om dat jij niet na het beëindigen van de overeenkomst gaat lopen graaien in het klantenbestand van de voormalige afnemer, gezien je heel veel weet van die klanten (en zonder dat kan je waarschijnlijk niet je product leveren).

Zonder de aard van de verdere overeenkomst te weten (type dienst/product waar het om gaat), kan ik niet zo heel veel zinnigs er over melden.

Overigens: jij vind het niet aanvaardbaar. Was je dan van plan die klanten terug te jatten van je afnemer? In dat geval heeft de afnemer helemaal gelijk die clausule op te nemen in het contract: hij wil dat absoluut voorkomen.

jvh
31/08/09, 13:57
Het gaat met name over verbindingen (DSL, fiber). Voor de goede orde, ik verkoop diensten van # door aan mijn eindklanten.

Ben zeker niet van plan om klanten 'terug te jatten'. Als je dat al zo zou kunnen zien.

Maar als ik klanten aanbreng, die vervolgens bijvoorbeeld ontevreden worden over de dienst, dan wil ik de mogelijkheid hebben om deze klanten alternatieven te adviseren.

Trafego
31/08/09, 14:01
Dan adviseer ik om hier een clausule uitbreiding voor te maken,

Indien klant aantoonbaar kritiek over de momenteel geleverde diensten en een altarnatief vraagt dat men hier in ook kan assisteren.

Wellicht verstandig om dit contract bij een jurist voor te leggen?

ICTRecht
31/08/09, 14:12
Er staat dat de partner geen klanten mag benaderen. Dat is wat anders dan wanneer een ontevreden klant de partner benadert. Die laatste situatie verbieden lijkt me onredelijk. Voor de zekerheid zou je erbij kunnen laten zetten "Indien een Relatie uit eigen beweging contact opneemt met # Partner met het verzoek haar diensten te leveren, zal dit niet worden gezien als een schending van deze clausule."