PDA

Bekijk Volledige Versie : Knoth.nl BetalingJMaree
25/02/09, 17:52
Hallo iedereen, ik heb een aantal problemen met Knoth.nl ( Mijn reseller van €90 loopt daar )

Vorige week kreeg ik een mailtje dat ik voor een nieuw jaar 'MOEST' betalen, nou oke ze hebben me genaait zoals ze dat bij vele doen. Want er staat in de Algemene Voorwaarden dat je een maand van te voren moet melden dat je geen nieuw jaar erbij wilt hebben.

Dus ik moest die €90,- euro overmaken, maar dat deed ik dus niet. Omdat ik het geld nog niet had, toen zeiden ze dat ze mij een Acceptgiro zouden opsturen zodat ik gewoon netjes kon betalen.

Die heb ik des on danks nog niet door mijn brievenbus zien vallen, maar wat ik vandaag wel door mijn brievenbus zag vallen is een brief met het volgende erin:

'Knoth WebMedia & Hosting, gevestigd te ZEIST, heeft zich tot ons gewend aangezien de hieronder vermelde vordering nog niet door u is voldaan, hoewel de betalingstermijn reeds lang overschreden is, derhalve stellen wij u wettelijk in grebreke'

Factuur Knoth.nl Reseller Bedrag: €90,00
Rente €0,19
Buitengerechtelijke kosten €45,46
Informatie kosten: €7,50

Te Voldoen: €143,14

En dit moet ik dan ook binnen 5 dagen versturen.

Klopt dit wel allemaal? Want ik ruik een vreemd luchtje

DutchTSE
25/02/09, 18:01
Hallo iedereen, ik heb een aantal problemen met Knoth.nl ( Mijn reseller van €90 loopt daar )

Vorige week kreeg ik een mailtje dat ik voor een nieuw jaar 'MOEST' betalen, nou oke ze hebben me genaait zoals ze dat bij vele doen. Want er staat in de Algemene Voorwaarden dat je een maand van te voren moet melden dat je geen nieuw jaar erbij wilt hebben.

Dus ik moest die €90,- euro overmaken, maar dat deed ik dus niet. Omdat ik het geld nog niet had, toen zeiden ze dat ze mij een Acceptgiro zouden opsturen zodat ik gewoon netjes kon betalen.

Die heb ik des on danks nog niet door mijn brievenbus zien vallen, maar wat ik vandaag wel door mijn brievenbus zag vallen is een brief met het volgende erin:

'Knoth WebMedia & Hosting, gevestigd te ZEIST, heeft zich tot ons gewend aangezien de hieronder vermelde vordering nog niet door u is voldaan, hoewel de betalingstermijn reeds lang overschreden is, derhalve stellen wij u wettelijk in grebreke'

Factuur Knoth.nl Reseller Bedrag: €90,00
Rente €0,19
Buitengerechtelijke kosten €45,46
Informatie kosten: €7,50

Te Voldoen: €143,14

En dit moet ik dan ook binnen 5 dagen versturen.

Klopt dit wel allemaal? Want ik ruik een vreemd luchtje
Door wie is deze brief verstuurd dan? Welk incassobureau?

Tim.Bracquez
25/02/09, 18:03
U noemt het 'naaien' maar bekijk het eens aan de andere kant, stel dat jouw reseller account gewoon afgesloten wordt op het einde van het jaar omdat u niet op voorhand betaald / verlengd hebt. Dusdanig uw klanten ook afgesloten.

Wanneer het niet direct betaald kan worden is een belletje vaak voldoende om even 'krediet' te krijgen.

Gewoon betalen, ze zijn in hun recht.

Triloxigen
25/02/09, 18:06
Ik weet niet of de AV veranderd is, maar er staat in

17.1. De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

Ze moeten wel eerst een aanmaning versturen voordat ze administratieve kosten in rekening mogen brengen. Ik weet niet of dat gebeurd is?

Maar het beste is gewoon even contact opnemen met Knoth, oor hetzelfde geld is het gewoon een gautomatiseerde email.

rensariens
25/02/09, 18:11
Je dient zelf zorg te dragen voor een tijdige opzegging, nogal zwak/vreemd om knoth de schuld te geven van je eigen nalatigheid. Ze staan gewoon in hun recht, je bent veel te laat met betalen indien de factuur nog van 2008 is.

Serveo
25/02/09, 18:14
Het lijkt me sterk dat Knoth geen aanmaning heeft gestuurd. Vooral gezien de factuur al lang overschreden is.

Ook noemt u het woord "naaien", wellicht moet u zelf eens bedenken dat u een contract heeft lopen en hier een opzegtermijn van toepassing op is.

®on
25/02/09, 18:18
Want ik ruik een vreemd luchtje
Ik ruik 1 kant van het verhaal :lovewht:

Dus ik moest die €90,- euro overmaken, maar dat deed ik dus niet.
Waarom niet? Niet tijdig opzeggen is niet de fout van je dienstverlener, maar van jouzelf. Eigenlijk naai je je zelf :)

adknoth
25/02/09, 18:33
Ik werd door 1 van de lezers op WHT geattendeerd op dit topic. Ik ga geen uitgebreid verhaal houden maar puur even wat feiten neerleggen:

A. factuur met betalingstermijn 7 dagen
B. 1e herinnering met betalingstermijn 7 dagen
C. 2e herinnering met betalingstermijn 7 dagen
D. Handmatige mail naar klant met een laatste verzoek om betaling
E. Niet betaald = incasso

In geval van meneer Maree komt het hier op neer:

A. Factuur verzonden op 26 januari 2009
B. Eerste herinnering verzonden op 2 februari
C. Tweede herinnering verzonden op 9 februari
D. Gemaild op 16 februari
E. Ingediend ter incasso op 24 februari

Ik heb nooit iets gezegd over het opsturen van een acceptgiro, ik heb gesommeerd dat je je factuur moest voldoen. En mensen die dat niet doen krijgen inderdaad een briefje van het incassobureau. En als je die nou ook niet gaat betalen mag je een gerechtelijk traject verwachten.

En daarbij mag je wel eens wat beter op je woorden letten want wij naaien jou niet, jij betaald te laat je factuur en dat is een heel verschil.

mikeh
25/02/09, 18:35
Lijkt me duidelijk :-)

®on
25/02/09, 18:36
Ik ruik 1 kant van het verhaal :lovewht:
:stupid:

BsHosting
25/02/09, 19:09
Alleen blijft het feit dat jij moet bewijzen dat de klant de factuur in zijn mailbox heeft gehad.

Vandaar dat een aanmaning ook handiger is per post.

En nergens in het verhaal staat een ingebrekestelling cq aanmaning vermeld wat wettelijk verplicht is.

nugget
25/02/09, 19:09
Volgens mij staat de hoster helemaal in z'n recht. Betalingstermijn is opgenomen in de AV en anders zijn het ook nog de 30 dagen van de wettelijke betalingstermijn.

Verder vind ik het een beetje aso om zo te posten als TS

Ramon Fincken
25/02/09, 19:28
Alleen blijft het feit dat jij moet bewijzen dat de klant de factuur in zijn mailbox heeft gehad.

Vandaar dat een aanmaning ook handiger is per post.

En nergens in het verhaal staat een ingebrekestelling cq aanmaning vermeld wat wettelijk verplicht is.

True, maar TS geeft aan dus minimaal 1x een factuur of herinnering voor die aanmaning gehad te hebben wat al iets zou moeten zeggen. Ook in relatie met zijn factuur van vorig jaar kun je ook je bedenkingen hebben (toen wel betaald) of er dit jaar totaal niets doorgekomen zou zijn ..

t.bloo
25/02/09, 19:38
Vorige week kreeg ik een mailtje dat ik voor een nieuw jaar 'MOEST' betalen, nou oke ze hebben me genaait zoals ze dat bij vele doen. Want er staat in de Algemene Voorwaarden dat je een maand van te voren moet melden dat je geen nieuw jaar erbij wilt hebben.

zo werken toch alle abonnementen? je zegt niet (op tijd) op en krijgt dan een nieuwe factuur voor het nieuwe jaar.

BsHosting
25/02/09, 19:49
True, maar TS geeft aan dus minimaal 1x een factuur of herinnering voor die aanmaning gehad te hebben wat al iets zou moeten zeggen. Ook in relatie met zijn factuur van vorig jaar kun je ook je bedenkingen hebben (toen wel betaald) of er dit jaar totaal niets doorgekomen zou zijn ..

Dat ben ik met je eens maar wettelijk ben jij verplicht om je klant wettelijk in gebreke te stellen LEES dat is geen herinnering maar aanmaning.

Zolang jij dat niet doet kan je ook geen vordering uit handen geven.
Uiteraard ben je dit soort liever kwijt dan rijk dat klopt maar zelf zul je dus wel aan de wettelijke bepalingen moeten voldoen.

Randy
25/02/09, 20:12
Even over de incassokosten:

Buitengerechtelijke kosten €45,46
Informatie kosten: €7,50

De buitenrechtelijke kosten bij een vorering tot 250,- zijn maximaal 37,- (Dossier Voorwerk II) en Informatie kosten zijn onzin. Sommige incassobureaus noemen het zelfs kosten leges, Intrum vraagt bijvoorbeeld weer 25 euro aan dossierkosten. Een incassobureau heeft geen recht om in de GBA je gegevens te controleren.
Elk bedrag - behalve wettelijke rente - boven de 37,- euro is teveel en ga je - naast de hoofdsom - niet betalen. Indien het incassobureau een andere mening heeft, vraag je ze om je te dagvaarden. De rechter zal door deze bedragen een streep trekken.

Neemt niet weg dat je de oorspronkelijke vordering moet voldoen. Het feit dat je geen acceptgiro gehad hebt neemt niet weg dat je geen andere mogelijkheit tot betaling had, danwel kon zorgen voor tijdige betaling.

Het gerechtelijk traject moet je je trouwens niet zodruk om maken. Doorgaans wordt dit voor vorderingen onder de 150,- euro nooit gedaan. Als je particulier bent en het gaat om een abonnement, zal de rechter in vrijwel alle gevallen jouw kant van het verhaal kiezen en wordt de vordering nietig verklaard. Een gang naar de rechtbank kost Knoth in dit geval al snel 200 euro.

Er zijn overigens partijen die je wel netjes dagvaarden, ook bij bedragen onder de ~150 euro. Ik bijvoorbeeld, en sla de gang naar een incassobureau (papieren tijgertje zonder recht) altijd over. Ik ga direct over tot dagvaarding.

Geert-Jan
25/02/09, 20:23
Vooruit dan maar...

Rapport Voorwerk II vermeldt de volgende maximumtarieven voor procedures bij de kantonrechter:
belang van de zaak (t/m).....tarief incassokosten....inclusief BTW (19%)
€ 250...............................€ 37.........................€ 44,03
€ 500................................€ 75.........................€ 89,25
€ 1.250.............................€ 150.......................€ 178,50
€ 2.500.............................€ 300.......................€ 357
etc. etc. etc.

Deze maximumtarieven gelden ongeacht of in de algemene voorwaarden hogere kosten zijn bedongen. Indien de schuldeiser zelf al kosten in rekening heeft gebracht en het incasso-bureau vervolgens ook kosten berekent, dan mag in totaal niet meer berekend worden dan het geldende maximumtarief.

BTW
Over de incassokosten mag het incassobureau alleen BTW bij de debiteur in rekening brengen indien de schuldeiser niet BTW-plichtig is. Wanneer de schuldeiser wel BTW-plichtig is kan de aan het incassobureau verschuldigde BTW immers worden verrekend.

De volgende schuldeisers zijn niet BTW-plichtig:
• onderwijsinstellingen
• banken
• verzekeringsmaatschappijen
• medische beroepen.

Schuldeisers zoals waterbedrijven, waarvoor het lage BTW-tarief van 6% geldt, kunnen de BTW eveneens verrekenen. Het incassobureau mag ook dan geen BTW over de incassokosten bij de debiteur in rekening brengen.

Leges
Soms staan op de specificatie leges vermeld, bijvoorbeeld voor een afschrift uit het bevolkingsregister. Het is de vraag of deze kosten voor leges ook daadwerkelijk gemaakt zijn. Gemeenten zijn namelijk niet bevoegd om aan incassobureaus informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) te verstrekken. Artikel 98 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bepaalt immers dat daarvoor aan twee voorwaarden moet zijn voldaan:
• de informatie moet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een wettelijke taak;
• de verzoeker is uit hoofde van ambt of beroep gewoonlijk met gerechtelijke werkzaamheden belast.
Aan de eerste voorwaarde wordt bijvoorbeeld voldaan indien adresverificatie nodig is om een dagvaarding op het juiste adres te betekenen. Maar in de incassofase, waarin deurwaarders aanmaningen sturen, wordt nog niet aan de voorwaarde voldaan. Deurwaarders hebben dan geen inzage en mogen dan ook geen legeskosten in rekening brengen.
De tweede voorwaarde wordt door de rechter op basis van de wetsgeschiedenis beperkt uitgelegd. Het moet namelijk gaan om personen die vanuit hun juridische deskundigheid en gebonden door beroeps- of gedragscodes, een essentiële bijdrage leveren aan het publieke belang dat gelegen is in een juiste rechtshandhaving. Deurwaarders en advocaten vallen hier wel onder, incassobureaus niet.
Dus incassobureaus mogen geen leges in rekening brengen en deurwaarders mogen dit pas doen vanaf het moment dat ze een dagvaarding willen betekenen.

RichardVD
25/02/09, 20:30
Een groot deel van de kosten van gerechtelijk kan worden verhaald op de wanbetaler zodat er uiteindelijk afhankelijk van welk bedrijf het gerechtelijk traject regelt er voor mij nog maar 75 euro aan kosten over blijft.

Het probleem dat je kunt krijgen als je voor jezelf een grens gaat trekken vanaf 150 euro pas een gerechtelijk traject dat andere klanten die dit te weten krijgen er misbruik van gaan maken, maar dit is een afweging die je zelf moet maken.

De ts raad ik aan om contact op te nemen met het incassobureau en het te hebben over de hoge incassokosten. Betaal in ieder geval zo snel mogelijk die 90 euro want die ben je gewoon schuldig, je kunt die 90 euro wel blijven uitstellen maar de rente blijft hoger worden.

JMaree
25/02/09, 21:45
Even rustig heah, ik geeft Knoth ook niet te schuld het klopt ook gewoon. Want het staat in de Algemen Voorwaarden. Alleen het ging me meer om de acceptgiro en vervolgends een incasso bureau op me af te sturen. :innocent:

of dat wel klopte.

The One Hosting
25/02/09, 22:15
Als er enige tijd tussen de acceptgiro en het incasso bureau heeft gezeten, Had je ook zelf even kunnen bellen met de vraag waar de acceptgiro bleef.
Dan had je wellicht het e.e.a. mee kunnen voorkomen.

JMaree
25/02/09, 22:18
Oke, ik heb de €90,- overgemaakt. en nu moet ik de incasso bureau nog binnen 5 dagen contacteren over het bedrag van ongv. 45 euro, zodra dit nog niet opgelost is moet ik dat bedrag dus inprinciepe gewoon overmaken?

Gr, JMaree

BTW: Bedankt allemaal voor jullie snelle reacties, ik word hier echt blij van! Toppie

@The One Hosting, ja ik heb ook domme fouten gemaakt daar ben ik bewust van. maar ik ben hier opzich niet zo goed in, en ben net 16 jaar geworden. dus mijn verstand ligt nog niet zo hoog als die van jullie.

BsHosting
25/02/09, 22:20
Al zit er enige tijd tussen dat doet niet terzake, zoals ik uit het verhaal van Knoth haal stelt ie debiteur niet in gebreke dmv aanmaning cq gebrekestelling, hij stuurt alleen 2 herinneringen.

Als ie er nu 1 vervangt voor een aanmaning ben je wettelijk gedekt, op de manier hoe hij het doet mag een incassobureau het niet eens aannemen of men moet eerst een aanmaning versturen zonder kosten.

Daar dit niet gebeurt zover ik hier lees kan de TS dit verhaal duidelijk wel winnen.

JMaree
25/02/09, 22:29
Oh BSHosting, daar zit ik ook niet over in hoor :$

Ik heb hier genoeg bewijs over de kosten van de incasso bureau, ze vragen gewoon teveel geld punt uit.

Het bedrag van knoth.nl heb ik net gewoon netjes overgemaakt, dus dat zit ook wel snor.

Trafego
25/02/09, 22:50
Oke, ik heb de €90,- overgemaakt. en nu moet ik de incasso bureau nog binnen 5 dagen contacteren over het bedrag van ongv. 45 euro, zodra dit nog niet opgelost is moet ik dat bedrag dus inprinciepe gewoon overmaken?

Gr, JMaree

BTW: Bedankt allemaal voor jullie snelle reacties, ik word hier echt blij van! Toppie

@The One Hosting, ja ik heb ook domme fouten gemaakt daar ben ik bewust van. maar ik ben hier opzich niet zo goed in, en ben net 16 jaar geworden. dus mijn verstand ligt nog niet zo hoog als die van jullie.


Oud genoeg om bestellingen te doen en webmaster te spelen
maar als het op verplichtingen aankomt is het ineens "ben maar 16 dus weet het allemaal zo goed nog niet"

100 van deze klanten en het hosting bedrijf heeft leuke ongedekte rekeningen... van 9k

@BS:
Knoth geeft aan dat hij hem de 16de gesommeerd heeft (wat als aanmaning word aangezien)
Dat je het ook aangetekend schriftelijk kan doen, ok. Maar email mag en kan ook.

rensariens
25/02/09, 23:26
37 + btw + rente komt exact op dat bedrag uit? Volgens mij klopt het gewoon.

Dezo
25/02/09, 23:59
Ik zou gewoon de 90 € betalen. Ik denk dat er verder dan niet veel meer zal gebeuren.

Geert-Jan
26/02/09, 00:04
Ik denk dat er verder dan niet veel meer zal gebeuren.

Omdat?

Tim.Bracquez
26/02/09, 00:08
Ik zou gewoon de 90 € betalen. Ik denk dat er verder dan niet veel meer zal gebeuren.
Moesten alle klanten dit doen...

Ik vind het extra bedrag acceptabel, de TS zal dit nu nooit meer voor hebben. Het is als het ware een 'les' waaruit je iets leert. Soms is een beetje ongemak nodig om dit te laten doordringen.

Moesten alle klanten te laat betalen + de extra incasso kosten niet betalen dan zit elk bedrijf in de problemen. Het bedrijf levert ook een service in de plaats en dat moet nu eenmaal betaald worden, als jij gaat werken heb je toch ook graag je volledige loon met de nodige index-aanpassingen (?)

VinceSTM
26/02/09, 00:10
Ik zou gewoon de 90 € betalen. Ik denk dat er verder dan niet veel meer zal gebeuren.

Wij gaan altijd achter elk duppie aan. Ook voor de kosten van de gerechtsdeurwaarder. Dus dit is niet echt goed advies.

Dezo
26/02/09, 11:06
Omdat?

Omdat dat het bedrag is dat hij moest betalen, omdat hij niet alle wettelijke herinneringen heeft gekregen, omdat het incassobureau vaak na betaling van de hoofdsom adviseert alles te laten rusten.

eMiz0r
26/02/09, 11:20
Omdat dat het bedrag is dat hij moest betalen, omdat hij niet alle wettelijke herinneringen heeft gekregen, omdat het incassobureau vaak na betaling van de hoofdsom adviseert alles te laten rusten.

Niet om het een of ander, maar die 37 euro kosten zijn de ENIGE inkomsten van het incassobureau. Waarom zou een incassobureau in zijn eigen marges gaan lopen snijden?

Van die 37 euro ziet opdrachtgever namelijk niets terug ;)

Triloxigen
26/02/09, 11:49
Incasso bureau adviseert de schuldeiser om de kosten op zich te nemen dan vermoed ik.
Het wordt anders vaak een never ending story met dat soort bedragen.

Dezo
26/02/09, 12:47
Niet om het een of ander, maar die 37 euro kosten zijn de ENIGE inkomsten van het incassobureau. Waarom zou een incassobureau in zijn eigen marges gaan lopen snijden?

Van die 37 euro ziet opdrachtgever namelijk niets terug ;)

Maar zo werkt het niet .. incassobureau ontvangt 90 euro en stort 90 - 37 € = 53 euro door naar opdrachtgever en adviseert dan vaak het te laten rusten. Zeker als het voorafgaande proces van betalingsverwittigingen niet correct verlopen is.

Dezo
26/02/09, 13:43
Incasso bureau adviseert de schuldeiser om de kosten op zich te nemen dan vermoed ik.
Het wordt anders vaak een never ending story met dat soort bedragen.

Klopt :)

eMiz0r
26/02/09, 13:53
Maar zo werkt het niet .. incassobureau ontvangt 90 euro en stort 90 - 37 € = 53 euro door naar opdrachtgever en adviseert dan vaak het te laten rusten. Zeker als het voorafgaande proces van betalingsverwittigingen niet correct verlopen is.

Dan zou ik toch een ander incassobureau gaan zoeken! Als een incassobureau het dus niet voor elkaar krijgt om zijn debiteur (want je overhandigd de volledige vordering aan het bureau) aan te sporen om alles te betalen mag jij voor de centen opdraaien? Lekker is dat.

Ons incassobureau laat de incassokosten volledig vervallen als debiteur weigert incassokosten te betalen. Tenslotte beslist het incassobureau zélf de debiteur niet meer achter de broek te zitten.

Ik vind het vreemd dat een incassobureau jou zou aanraden de incassokosten van je debiteur te laten vallen en dan het geld maar bij jou te incasseren. Dat accepteer je toch nooit?

adknoth
26/02/09, 16:23
Maar zo werkt het niet .. incassobureau ontvangt 90 euro en stort 90 - 37 € = 53 euro door naar opdrachtgever en adviseert dan vaak het te laten rusten. Zeker als het voorafgaande proces van betalingsverwittigingen niet correct verlopen is.

Dan zit je denk ik bij het verkeerde incassobureau... het incassobureau draagt het volledige factuurbedrag af, ook het gerechtelijk traject hoeven wij niet voor te schieten waardoor de stap om gerechtelijk te gaan heel erg klein is. Echter geven wij wel goedkeuring aan het door procederen onder onze naam voor de kosten.

Geert-Jan
26/02/09, 17:04
Maar zo werkt het niet .. incassobureau ontvangt 90 euro en stort 90 - 37 € = 53 euro door naar opdrachtgever en adviseert dan vaak het te laten rusten. Zeker als het voorafgaande proces van betalingsverwittigingen niet correct verlopen is.


Zo werkt het dus niet he.....

Ongeacht of het wel of niet terecht is wat Knoth doet (daar staan wij buiten) sla jij de plank helemaal mis, en niet eens met hamertje tik, maar met een behoorlijke vuisthamer....

Je dient te betalen AAN HET INCASSOBUREAU, en wel het volledige bedrag wat zij bij jouw willen vragen, houden zelf die € 37,00 en storten het gevraagde bedrag terug aan degene die de vordering vraagt.

BsHosting
26/02/09, 17:08
@ Geert-jan.

Dat is de normale procedure ja.
Maar gezien deze handeling tegen de wet is heeft TS 0,0 met het incassobureau van doen.

Een incassobureau kan en mag wettelijk niks doen zonder dat de klant ingebreke is gesteld cq een aanmaning is verstuurd.

Dus zijn de kosten ook niet terecht in dit geval.

Planera
26/02/09, 17:37
@ Geert-jan.

Dat is de normale procedure ja.
Maar gezien deze handeling tegen de wet is heeft TS 0,0 met het incassobureau van doen.

Een incassobureau kan en mag wettelijk niks doen zonder dat de klant ingebreke is gesteld cq een aanmaning is verstuurd.

Dus zijn de kosten ook niet terecht in dit geval.

Maar wat in een ingebrekestelling of een aanmaning dan volgens jou precies? De e-mail die Knoth gestuurd heeft zou dat prima kunnen zijn, we weten niet wat daar in gestaan heeft.

De wet spreekt over "ingebrekestelling middels een schriftelijke aanmaning" (art. 6:82 BW). Maar let op, de rechter heeft in het verleden een ingebrekestelling via e-mail al eens rechtsgeldig laten zijn (Gsus vs Canon (http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BC0337&u_ljn=BC0337)).

Ik kan er naast zitten (zeg het me gerust) want ik ben absoluut geen expert en wil ook niet de wijsneus uithangen, maar volgens mij staat Knoth in hun recht.

BsHosting
26/02/09, 17:45
@ Planera,

Ik ga uit wat Knoth zelf hier post.

Factuur
herinnering
nogmaals herinnering
Dan incasso bureau

En een herinnering is niks meer en niks minder dan een betalingsherinnering, een aanmaning is compleet wat anders.

Met een aanmaning evt vermeerderd met administratiekosten geef je de klant een x aantal dagen de tijd nog om te reageren en te betalen, in die brief geef jij ook aan indien geen reactie cq betaling dat je het uit handen geeft waarbij alle kosten verhaald worden op debiteur.

Heb dit net toevallig nog overlegd met mijn boekhouder en die onderschrijft mijn verhaal.

Doe jij het dus zoals Knoth nu doet is het wettelijk gezien niet geldig je stelt immers de debiteur niet in gebreke.

Trafego
26/02/09, 19:42
@ BS de laatste email is met een sommatie aka aanmaning gegaan.
Dus hij heeft op dat moment een laatste behandelmogelijkheid gegeven

BsHosting
26/02/09, 19:49
@ Maurice,

Ik zeg alleen wat ik lees en dat postte Knoth toch zelf.

En daar lees ik 0,0 aanmaning maar HERINNERING in en das duidelijk wat anders.
En in die context kan het incassobureau niks beginnen.

Duidelijk zijn is verreiste no1.

Normale traject is altijd nog.

Factuur
Herinnering
Aanmaning
Incasso.

Of jij nu 1 of 3 herinneringen stuurt doet niet ter zake, maar de ingebrekestelling cq aanmaning wel.

Nogmaals ik ga hier uit hoe Knoth het zelf verwoord en daar komt geen aanmaning in voor.

Of het moet zijn dat je een extra email als aanmaning wilt zien.

Trafego
26/02/09, 20:19
D. Handmatige mail naar klant met een laatste verzoek om betaling


Ik heb nooit iets gezegd over het opsturen van een acceptgiro, ik heb gesommeerd dat je je factuur moest voldoen.

Zoals ik het lees stelt hij de laatste email als sommatie aka aanmaning op met een laatste verzoek en vermelding dat er anders een incasso traject word opgesteld.

Maar waarschijnlijk lees ik dan anders dan jou.

Wij sturen ook een aanmaning per email sinds een jaar en word door boekhouder/incassobureau/rechter gewoon als aanmaning/sommatie beschouwd.

BsHosting
26/02/09, 20:26
Nogmaals DUIDELIJK zijn voorkomt veel problemen.

Ik lees misschien anders maar laatste verzoek is geen aanmaning.

Dat 2e deel gaat over telefonisch contact staat dus los van de email.
Het blijft dan toch een wel-niet spelletje wat er nu wel of niet gezegd is. En dan kom je weer op de eerste regel uit.

Een acceptgiro verzin je ook niet zo maar, kan het mis hebben maar klant weet dat het op een forum altijd uitkomt.

asteriskfreak
26/02/09, 20:57
Wat Canon en G-sus betreft hier ging het om ingebrekestelling middels wanprestatie.
Dit is dus iets heel anders. De rechter gaf in dit geval G-sus terecht gelijk
Ik lees daarom ook niks van een slechte dienstverlening tussen TS en Knoth.

Verder is TS al minderjarig en derhalve al erg moeilijk om een vordering bij de rechter neer te leggen. Knoth had bij het aangaan van het contract eerst toestemming moeten vragen aan de ouders of aan de wettelijke vertegenwoordigers. Zo staat het nu eenmaal in de wet!
Het komt zich erop neer dat Knoth in feite geen poot heeft om op te staan als ze niet aan bovenstaande hebben voldaan.

Ga dus bij het aangaan van contracten eerst na of de persoon in kwestie minderjarig is.
Indien dit het geval is eerst toestemming vragen aan ouders. Zo kan men bij eventuele betalingsproblemen de vordering bij de ouders verhalen.


Maar wat in een ingebrekestelling of een aanmaning dan volgens jou precies? De e-mail die Knoth gestuurd heeft zou dat prima kunnen zijn, we weten niet wat daar in gestaan heeft.

De wet spreekt over "ingebrekestelling middels een schriftelijke aanmaning" (art. 6:82 BW). Maar let op, de rechter heeft in het verleden een ingebrekestelling via e-mail al eens rechtsgeldig laten zijn (Gsus vs Canon (http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BC0337&u_ljn=BC0337)).

Ik kan er naast zitten (zeg het me gerust) want ik ben absoluut geen expert en wil ook niet de wijsneus uithangen, maar volgens mij staat Knoth in hun recht.

BsHosting
26/02/09, 21:21
In het geval van hosting is minderjarig al ver achterhaald.
Niet alles is meer te verschuilen achter minderjarig in 2009.

Dezo
26/02/09, 21:23
Ik lees misschien anders maar laatste verzoek is geen aanmaning.
.

Zo las ik het ook. Een verzoek of derde herinnering is geen aanmaning.

Dezo
26/02/09, 21:24
Zo werkt het dus niet he.....

Ongeacht of het wel of niet terecht is wat Knoth doet (daar staan wij buiten) sla jij de plank helemaal mis, en niet eens met hamertje tik, maar met een behoorlijke vuisthamer....

Je dient te betalen AAN HET INCASSOBUREAU, en wel het volledige bedrag wat zij bij jouw willen vragen, houden zelf die € 37,00 en storten het gevraagde bedrag terug aan degene die de vordering vraagt.

Dan zaten wij inderdaad bij het verkeerde incassobureau .. is ooit 2 maal zo gelopen nochtans, bij 2 verschillende incasso's.

asteriskfreak
26/02/09, 21:35
Welke uitzonderingen zouden er voor een minderjarige moeten zijn dan wat hosting betreft?
De wet maakt geen verschil of het nu hosting betreft, een telefoon abbo of een lening.
Men is zelfs strafbaar als men zaken doet met een minderjarige waarvan de ouders hiervan niet op de hoogte zijn. Zeker wat het aangaan van contractuele zaken betreft.

Speel op zeker en vraag altijd toestemming aan de ouders. Je voorkomt hiermee een hoop gedonder achteraf. Achteraf klagen bij de rechter zal weinig zin hebben. De rechter zal eerst vragen of er toestemming was van de ouders.Is dit niet het geval dan wordt een vordering gelijk vernietigt.


In het geval van hosting is minderjarig al ver achterhaald.
Niet alles is meer te verschuilen achter minderjarig in 2009.

BsHosting
26/02/09, 21:40
Iets wat in het dagelijks leven als Normaal voor een minderjarige wordt beschouwd ( en jawel dat is webhosting ) kan je je niet verschuilen onder minderjarig.

Je praat hierbij niet over grote bedragen en ja een 16 jarige kan tegenwoordig ook een gsm abbo afsluiten zonder ouders.

Dat je gedonder kan voorkomen ben ik met je eens maar dat wil niet zeggen dat jij in het ongelijk gesteld gaat worden.

Tim.Bracquez
26/02/09, 21:47
@asteriskfreak: wat je zegt klopt niet helemaal, als je 16 jaar bent mag je dit wel. Het is niet de verantwoordelijkheid van de hoster om dit na te vragen (want dan vullen ze toch in dat ze 18 zijn)

asteriskfreak
26/02/09, 21:50
Heb je een referentie artikel of bron waaruit dit blijkt?
Voor een minderjarige is helemaal niks normaal. Ze zijn volgens de wet handelingsonbekwaam totdat ze de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

En vertel me ook eens bij welke telefoonprovider een minderjarige een abbo kan afsluiten zonder toestemming van de ouders?


Iets wat in het dagelijks leven als Normaal voor een minderjarige wordt beschouwd ( en jawel dat is webhosting ) kan je je niet verschuilen onder minderjarig.

Je praat hierbij niet over grote bedragen en ja een 16 jarige kan tegenwoordig ook een gsm abbo afsluiten zonder ouders.

Dat je gedonder kan voorkomen ben ik met je eens maar dat wil niet zeggen dat jij in het ongelijk gesteld gaat worden.

Tim.Bracquez
26/02/09, 21:51
En vertel me ook eens bij welke telefoonprovider een minderjarige een abbo kan afsluiten zonder toestemming van de ouders?
Hier in België in elke telefoon winkel voor elk netwerk waar je binnenstapt... of gewoon nu online

Een heel eenvoudig voorbeeld, het aantal iPhone abonnementen onder de 18 zijn hier enorm véél... achja de iPhone een rage zeker :) (maar dat is een andere discussie)

asteriskfreak
26/02/09, 21:54
Geeft een minderjarige aan dat hij meerderjarig is, dan is dat fraude.
In dat geval kunnen de ouders dan wel weer aansprakelijk gesteld worden.


@asteriskfreak: wat je zegt klopt niet helemaal, als je 16 jaar bent mag je dit wel. Het is niet de verantwoordelijkheid van de hoster om dit na te vragen (want dan vullen ze toch in dat ze 18 zijn)

asteriskfreak
26/02/09, 21:55
Je vergeet een ding Tim. In Belgie is een hele andere wetgeving op dat gebied dan in Nederland. :rolleyes:


Hier in België in elke telefoon winkel voor elk netwerk waar je binnenstapt... of gewoon nu online

Een heel eenvoudig voorbeeld, het aantal iPhone abonnementen onder de 18 zijn hier enorm véél... achja de iPhone een rage zeker :) (maar dat is een andere discussie)

Tim.Bracquez
26/02/09, 21:58
Geeft een minderjarige aan dat hij meerderjarig is, dan is dat fraude.
In dat geval kunnen de ouders dan wel weer aansprakelijk gesteld worden.
Ouders zijn zoizo aansprakelijk onder de 18 en zelfs in bepaalde gevallen héél het leven of een voogd.

Denk dat de TS gewoon simpelweg het geld moet overmaken en het als een les beschouwen, je gaat toch niet dood van 40 eurotjes... en dat bespaard je later vele kosten in grotere contracten !
Zo is er langs beide kanten minder 'gezever' en problemen met eventueel ouders en anderen. Trouwens time is money! ( De tijd die je hierin steekt )

Ik zie dat het ook over een reseller pakketje gaat, dit kan hij dus gewoon dit jaar in het veelvoud terug verdienen...

@asteriskfreak: klopt

asteriskfreak
26/02/09, 22:12
Juist voor een puber is 90 Euro best veel geld.
Zoals TS aangaf had hij dit geld niet gelijk.

Maar zoals TS al aangaf heeft hij al betaald. Er staan nu alleen nog incassokosten open.
Ik denk daarom dat een incasso gewoon niet nodig was geweest. Gewoon betalen op de afgesproken factuurdatum. Daarna nog een herinnering sturen en daarna het account blokkeren. In de meeste gevallen heeft dit meer effect dan een incassobureau.Ouders zijn zoizo aansprakelijk onder de 18 en zelfs in bepaalde gevallen héél het leven of een voogd.

Denk dat de TS gewoon simpelweg het geld moet overmaken en het als een les beschouwen, je gaat toch niet dood van 40 eurotjes... en dat bespaard je later vele kosten in grotere contracten !
Zo is er langs beide kanten minder 'gezever' en problemen met eventueel ouders en anderen. Trouwens time is money! ( De tijd die je hierin steekt )

Ik zie dat het ook over een reseller pakketje gaat, dit kan hij dus gewoon dit jaar in het veelvoud terug verdienen...

@asteriskfreak: klopt

Tim.Bracquez
26/02/09, 22:26
Daarna nog een herinnering sturen en daarna het account blokkeren. In de meeste gevallen heeft dit meer effect dan een incassobureau.
Klopt dan ineens is het geld er wel :)

maxnet
26/02/09, 23:03
Een incassobureau kan en mag wettelijk niks doen zonder dat de klant ingebreke is gesteld cq een aanmaning is verstuurd.

Je mag het tegenwoordig meteen uit handen geven, alleen is het dan de vraag of de buitengerechtelijke kosten nog redelijk zijn.

Zie het eerder in de thread genoemde rapport voorwerk II (http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/Haarlem/Voor+juristen/Informatie+civiel+voor+de+advocatuur/Rapport+Voorwerk+II.htm#4)Heb je een referentie artikel of bron waaruit dit blijkt?
Voor een minderjarige is helemaal niks normaal. Ze zijn volgens de wet handelingsonbekwaam totdat ze de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

En vertel me ook eens bij welke telefoonprovider een minderjarige een abbo kan afsluiten zonder toestemming van de ouders?

Veel providers zitten niet op minderjarige klanten te wachten, omdat die minder kredietwaardig zijn.

Maar de discussie of het afsluiten van een abo rechtsgeldig is, is hier al vaker gevoerd.
Zie o.a. de uitspraak van de geschillencommisie telecom (http://www.webhostingtalk.nl/shared-webhosting/126824-adult-hosting-besteld-door-14-jarige-hoe-denken-jullie-hier-over-2.html#post908526)

Trafego
26/02/09, 23:18
Klopt dan ineens is het geld er wel :)

Maar officieel mag het niet zonder een ingebrekestelling + dan houd je weer geen klanten :clown:

Tim.Bracquez
26/02/09, 23:26
Maar officieel mag het niet zonder een ingebrekestelling + dan houd je weer geen klanten :clown:
Of het vriendelijk is naar de klanten toe is een andere kwestie, bij sommige klanten moet dit af en toe eens... en kunnen achteraf hun boeltje bij elkaar nemen.

eMiz0r
27/02/09, 23:34
Heb je een referentie artikel of bron waaruit dit blijkt?
Voor een minderjarige is helemaal niks normaal. Ze zijn volgens de wet handelingsonbekwaam totdat ze de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

Even Googlen, kleine moeite :) Wat je zegt is waar, maar je vergeet een belangrijke uitzondering.

art. 1:234 BW en dan met name punt 3.

http://www.wetboek-online.nl/wet/BW1/234.html

JMaree
02/03/09, 17:44
Helaas jongens, maar het bedrag etc. is sinds kort veranderd.

Lees meer op:
http://www.rechtspraak.nl/Naar+de+rechter/Landelijke+regelingen/Sector+kanton/Liquidatietarieven+rechtbank+sector+kanton.htm

ik moet dus gewoon die €53 betalen

BsHosting
02/03/09, 18:43
Geen aanmaning cq ingebrekestelling zou ik nooit betalen.

Sowieso is een aanmaning per aangetekende post altijd aan te raden.

erril
04/03/09, 14:58
Knoth Webmedia & Hosting besodemieteren de boel. En wel op het moment dat je het contract bij hun wil opzeggen. Ze beweren dat je domein is stopgezet. Daarmee zou je dus ook geen rekening meer verwachten. Wat doet Knoth echter?? Ze zeggen: Nee, u heeft uw domein niet meer bij ons geregistreerd, maar u heeft het hostingpakket niet opgezegd.... Zo ongelofelijk lullig. Met een beetje geluk gaat het slechts om een tientje, maar wat is Knoth een ongelofelijk knullig ‘bedrijfje’ als ze zo hun centen bij elkaar moeten zien te krijgen. Het is een truukje dat ze toepassen, goedkoop. Maar goed, voor Knoth werkt het.

E.Wijsen

adknoth
04/03/09, 15:41
Hier wil ik als eigenaar van het bedrijf nog wel even op reageren. Sinds 1 januari hebben klanten de mogelijkheid om domeinen middels de ClientArea te beeindigen, dit is speciaal gedaan omdat hier een grote vraag naar was vanuit resellers. Hierbij houden wij de volgende werkwijze aan:

Twee maanden voor het verlengen van een domein krijgt de klant een e-mail waarin staat dat het domein verlengt zal gaan worden, indien de klant dit niet wil omdat de klant het domein niet meer gebruikt kan deze het domein via de ClientArea opzeggen. Hiervoor staat een periode van 1 maand, zo kan de klant dus een maand lang de keuze maken om zijn domein te beeindigen.

Er staat NERGENS vermeld dat je dan je webhosting pakket ook op zegt, dit zou ook vreemde situaties opleveren omdat er dan zomaar pakketten verdwijnen die gewoon gebruikt worden.

U heeft een domein opgezegd en niet uw hostingpakket. Dit lijkt me ook niet meer dan logisch overigens.

Dan kunt u wel gaan bashen over ons bedrijf maar dit is in dit geval een fout van u. Wanneer wij inderdaad een administratieve fout gemaakt zouden hebben dan kunt u gewoon een creditnota over uw factuur krijgen. Echter hebben wij GEEN opzegging ontvangen van het hostingpakket en blijft de factuur ook gehandhaafd.

In plaats van bashen op dit forum had u er ook voor kunnen kiezen om een dialoog met ons aan te gaan via e-mail dan wel telefonisch zodat we tot een passende oplossing hadden kunnen komen.

Ramon Fincken
04/03/09, 17:45
amen


Slotteke op dit topic?

adknoth
04/03/09, 19:03
Wat mij betreft wel Ramon! Maar dit is aan de moderators.

vdw
05/03/09, 13:28
is opgelost ,
het gezond verstand is gezegevierd

eMiz0r
05/03/09, 19:33
Wat mij betreft wel Ramon! Maar dit is aan de moderators.

Waarom zou je dat willen!! *&#^@&#@*

De eerstvolgende die een probleem met jou heeft opent weer een nieuw topic en vervuild het forum meer en de volgende weer en weer.

Wat is er mis met alle problemen met jou/jullie centraliseren in 1 topic waarop jij je reacties kan geven in wederom dat een en hetzelfde topic? Voor jou lekker overzichtelijk, voor de lezers van een forum duidelijk (dat topic hoef ik niet in te kijken), voor je klanten ook overzichtelijk en hoeven niet 438.984 topics door te lopen over jouw bedrijf om een antwoord te zoeken op een soortgelijk probleem en ik kan nog wel 300 redenen bedenken.

Dan heb ik het nog niet over mensen de mond snoeren zodat ze hun ei niet meer kwijt kunnen en daar ook weer nieuwe topics voor moeten openen enz. enz.

Meuren om slotjes zonder daar over na te denken -1
Frustaties kwijt over slotjeszeikers +1 :D

PS: aan de heer/mevrouw Wijsen,

Over het algemeen worden de producten domein en webhosting als aparte producten gezien. Een reden hiervan kan zijn dat klanten een domein via een andere leverancier kopen en koppelen aan de hosting bij de ene partij.

Het gevaar van een hostingpakket verwijderen als alleen het domein opgezegd is zit hem in het al dan niet hebben van gevoelige data. Er zijn klanten die zeer belangrijke gegevens op zijn of haar eigen website hebben staan en deze absoluut niet kunnen verliezen. Als de hostingprovider automatisch beide zaken verwijderd terwijl dit niet de bedoeling was, kan er een lastige juridische situatie ontstaan. Dit is natuurlijk niet wenselijk voor beide partijen.

Om dit te voorkomen is het soms nodig beide producten apart op te zeggen. Het spreekt voor zich dat er een voorwaarde moet zijn dat de klant hier duidelijk op wordt gewezen. Wellicht dat adknoth hierover duidelijker zou kunnen communiceren naar klanten toe. Dit al dan niet duidelijk makend via een waarschuwing in het opzegformulier op tijdens het opzegproces op de website.

Uiteindelijk kan je alleen van negatief commentaar écht leren hoe je je dienstverlening kan verbeteren :)