PDA

Bekijk Volledige Versie : Illegale content FTP ServerDJSS
25/01/09, 19:25
Beste mensen,

Zoals ik in een ander topic al heb aangegeven, ben ik een dienst voor mijn klanten aan het opzetten welke het mogelijk maakt bestanden op een Gbit hosting te zetten.

In principe kunnen alle bestanden op de ftp-server gezet worden, maar waar ik bang voor ben is dat men de server zou kunnen gebruiken voor de verspreiding van illegale content. Ik heb geen zin om full-time de logs bij te houden om dit in de gaten te houden.

Kan ik middels mijn Algemene Voorwaarden de verantwoordelijkheid bij de gebruiker neerleggen of moet dit contractueel. Het kan mij persoonlijk niet schelen wat op de server komt te staan, maar zie het niet zitten om aansprakelijk gesteld te worden voor iets wat ik niet 100% kan controleren.

Alvast bedankt.

p.s. Elke gebruiker krijgt een eigen FTP account met een daarbij horende Home Directory, achterhalen wie de content geplaatst heeft is dus niet moelijk.

ICTRecht
25/01/09, 20:00
Als je vooraf niet controleert wat je klanten op hun servers aanbieden. ben je niet aansprakelijk voor de inhoud. Wel ben je verplicht om klachten serieus te behandelen en als ze evident juist zijn, de materialen te verwijderen. Zorg er dus voor dat je een contactmogelijkheid op je site aangeeft waarmee mensen klachten kunnen indienen. Kun je een login banner maken die bij alle klanten getoond wordt? Dan kun je het daarin kwijt.

Verder is het een goed idee om in je AV te zetten dat men geen illegale zaken mag aanbieden zoals warez, porno en dergelijke. Daarmee geef je jezelf het recht om FTP-accounts te sluiten of zelfs het contract te ontbinden, omdat een warez-site dan contractbreuk is. Ik wil je AV wel controleren of een tekst daarvoor opstellen.

Arnoud

DJSS
25/01/09, 20:31
Beste Arnoud,

Bedankt voor je reactie. Ik heb iets in elkaar geflanst waarmee ik volgens mij wel aan de eisen voldoe

1. Voorwaarden FTP-dienst

DJS Solutions voert geen controle uit op de content die geplaatst wordt op de FTP-server. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de server.
Klachten over zogenoemde “Warez-sites” die op onze servers worden aangetroffen, worden door DJS Solutions altijd in behandeling genomen. Illegale “Warez” content zal worden verwijderd en DJS Solutions behoudt zich het recht voor de ftp-account af te sluiten en het contract te ontbinden.
Bij constatering van strafbaar materiaal als kinderporno maakt DJS Solutions altijd melding bij justitie en wordt volledige medewerking aan justitie verleend.


Als je op/aanmerkingen hebt verneem ik dat graag.

ewoutz
25/01/09, 22:45
Beste Arnoud,

Bedankt voor je reactie. Ik heb iets in elkaar geflanst waarmee ik volgens mij wel aan de eisen voldoe

1. Voorwaarden FTP-dienst

DJS Solutions voert geen controle uit op de content die geplaatst wordt op de FTP-server. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de server.
Klachten over zogenoemde “Warez-sites” die op onze servers worden aangetroffen, worden door DJS Solutions altijd in behandeling genomen. Illegale “Warez” content zal worden verwijderd en DJS Solutions behoudt zich het recht voor de ftp-account af te sluiten en het contract te ontbinden.
Bij constatering van strafbaar materiaal als kinderporno maakt DJS Solutions altijd melding bij justitie en wordt volledige medewerking aan justitie verleend.


Als je op/aanmerkingen hebt verneem ik dat graag.

Ik zou dit gedeelte van je AV even door een jurist laten controleren/maken, opzich staat er wel in dat je warez content etc niet wilt , echter kan dit mischien wel ontkracht worden doordat bijvoorbeeld nergens staat wat dat dan precies is etc etc , het beroerde is vaak dat dit aan het licht komt als er al stront aan de knikker is.

DJSS
25/01/09, 22:57
Ik zou dit gedeelte van je AV even door een jurist laten controleren/maken, opzich staat er wel in dat je warez content etc niet wilt , echter kan dit mischien wel ontkracht worden doordat bijvoorbeeld nergens staat wat dat dan precies is etc etc , het beroerde is vaak dat dit aan het licht komt als er al stront aan de knikker is.
Soms zie je bij een AV wel eens van die begrippenlijsten, wellicht zou ik zo'n lijst kunnen toevoegen en daarin het begrip "Warez" definieëren?

SF-Jeroen
26/01/09, 01:15
Ik zou meer voor zoiets gaan, maar een jurist inschakelen lijkt me beter:2. Het is niet toegestaan om illegale content op de server te plaatsen, dit omvat maar is niet gelimiteerd tot : warez, illegale software, kinderporno en hackprogramma's. Bij overtreding van deze regel zal DJS Solutions uw account zonder enige waarschuwing verwijderen. Daarnaast zal DJS Solutions de betreffende autoriteiten inlichten.

Triloxigen
26/01/09, 14:13
Maar dan zijn zaken dus niet gedefinieerd en dus nog vaag.

et er aanvullend bij;
"En alle andere zaken verboden volgens de Nederlandse wetgeving" oid

Ramon Fincken
26/01/09, 14:37
Heb je ook iets waarbij je aangeeft dat klant al dan niet zorg moet dragen dat hij zijn FTP inlogs enkel voor zichzelf houdt? ( Dus niet aan anderen doorstuurt ? )

DJSS
26/01/09, 16:12
Heb je ook iets waarbij je aangeeft dat klant al dan niet zorg moet dragen dat hij zijn FTP inlogs enkel voor zichzelf houdt? ( Dus niet aan anderen doorstuurt ? )

Good point, zal die er even bij zetten

Thomas.R
26/01/09, 19:53
Zoals ik zelf in mijn algemene voorwaarden heb staan:

Opdrachtgever onthoudt zich van gebruik van de Dienst op een wijze die in strijd is met
bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen is het
opslaan en/of verspreiden van materiaal dat

smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is,
erotisch of pornografisch is,
inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend
begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht,
een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder
geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden
van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door
dezen ongewenste communicatie,
hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan opdrachtgever weet of
moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,
ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of
kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

Zal een bekend stukje zijn voor Arnoud :-)