PDA

Bekijk Volledige Versie : Downtime Zenid.netmvanmaurik
29/12/08, 11:36
Beste mede-forum-gebruikers,

Een vriend van mij heeft een hostingaccount bij Zenid.net, maar door technische problemen bij deze provider is zijn website (incl. mail etc.) sinds ruim een week offline.

De provider vermeld alleen het volgende op hun site:

Storingsinformatie 25/12/2008

Geachte klant,

In navolging op onze eerdere berichtgeving met betrekking tot de huidige stroomstoring die ons netwerk treft stellen wij u op de hoogte van de huidige stand van zaken.

Sinds 22 december jl. werken wij in nauw verband samen met onze leveranciers om tot een oplossing te komen. Onze belangrijkste leverancier heeft te kennen gegeven zich tijdens de feestdagen niet in te zetten voor het herstel van onze connectiviteit. Wij zijn reeds in overleg met diverse juristen, maar gegeven is het gebrek aan concrete middelen om onmiddelijke herintreding van de dienstverlening af te dwingen.

Op dit moment kunnen wij geen definitief uitsluitsel geven omtrent het moment van herinwerkingtreding van de dienstverlening.

Wij doen onderwijl al hetgeen in onze macht ligt om de schade, mede aan uw zijde, tot een minimum te beperken.

Ik wens u, ondanks bovenstaande, fijne en zorgeloze feestdagen toe.

Namens Zenid.net

U kunt ook even bellen naar onze automatische telefoonbeantwoorder op: 045-8500918. U hoort dan de laatste status van dit verhaal.

Onze vragen zijn nu:

- Is het normaal dat een hostingprovider zo ontzettend lang offline kan zijn?
- Welke juridische mogelijkheden zijn er i.v.m. een mogelijk inkomstenverlies als gevolg van het niet functioneren van e-mail / site?
- Wat kan er aan de hand zijn dat het allemaal zo lang duurt?
- Welke mogelijkheden hebben wij eventueel om ons domein te verhuizen naar een andere provider i.v.m. de technische problemen?

Voor de volledigheid nog even de AV van de provider:

1. Gebruik

1.1. U bent zelf verantwoordelijk voor uw account, deze mag ook niet worden verhuurd of verkocht worden aan derden (tenzij u een reseller account bij Zenid.net heeft).

1.2. Hosting van warez, mp3's, hacking tools, bots, spam scripts, of andere illegale content is niet toegestaan op onze servers.

1.3. Subhosting van websites is niet toegestaan op een Lite, Basic, Go!, Pro, of Adult account, hier zijn reseller accounts voor. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

1.4. U bent zelf verantwoordelijk voor alle content van uw website.

1.5. Het gebruik van chatboxen, spam/flood/bomber scripts en/of IRC bots is niet toegestaan op onze servers. U mag wel de standaard chat scripts gebruiken die beschikbaar zijn via CPanel.

1.6. Hosting van adult content is niet toegestaan op onze servers zonder overleg met Zenid.net. Indien u van plan bent legaal adult conent bij ons te gaan hosten dan dient u deze eerst door Zenid.net te laten keuren. Neemt u hiervoor contact op met info AT zenid.net. Op onze Adult paketten mag altijd (ook zonder toestemming) adult content gehost worden, mits de content legaal is en dus voldoet aan de Nederlandse wetgeving.

1.7. Uw website mag voor niet meer dan 60% aan downloads bevatten.

1.8. Zenid.net ziet er streng op toe dat de server niet overbelast wordt door haar klanten. Zenid.net behoudt zich het recht om over te gaan tot tijdelijke sluiting van een account indien deze extreem veel CPU/geheugen load verbruikt.

1.9. Zenid.net heeft het recht om scripts af te sluiten of zelfs te verwijderen indien deze de CPU/geheugen van de server te veel belasten.

1.10. Er mag niet meer data worden opgeslagen op de server dan de beschikbaar gestelde ruimte die is verkregen bij het afgenomen hostingpakket. Indien het datalimiet overschreden wordt, heeft Zenid.net het recht de overschrijdende hoeveelheid te factureren tegen EUR 0,10 per megabyte opslagdata per maand.

2. Betaling en Aanvraag

2.1. Betalingen dienen op tijd gedaan te worden, de datum van aanvraag wordt uw vaste betaaldatum. U krijgt naast deze betaaldatum 2 weken de tijd het verschuldigde bedrag over te maken op onze bankrekening.

2.2. U gaat akkoord met het ontvangen van elektronische facturen van Zenid.net. Zenid.net verzendt haar facturen uitsluitend elektronisch per e-mail, tenzij de klant aangeeft zijn/haar facturen per post te willen ontvangen.

2.3. Uw account zal binnen 24 uur worden aangemaakt op onze server.

2.4. Indien er geen betaling plaats vindt binnen de afgesproken termijn (14 dagen) dan komen er administratiekosten van EUR 5,00 bovenop. Indien er hierna alsnog niet betaald wordt zal het incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan zullen volledig op de klant verhaald worden. Tevens zal Zenid.net het account van de server verwijderen en de bijbehorende domeinnaam opheffen.

2.5. Zenid.net behoudt zich het recht om administratiekosten in rekening te brengen. Deze kosten kennen een maximum van EUR 5,00.

2.6. Alle bedragen op de website zijn exclusief 19% BTW.

2.7. Zenid.net heeft het recht om nieuwe klanten af te wijzen indien blijkt dat deze in het verleden betalingsproblemen hebben gehad bij Zenid.net.

2.8. U gaat akkoord dat u nooit geld van Zenid.net kan eisen, om welke reden dan ook.

3. Overige

3.1. Uw e-mail adres zal worden opgenomen in onze mailinglist zodat u altijd het laatste nieuws van Zenid.net kan ontvangen. U kunt, indien gewenst, u laten verwijderen van de mailinglist.

3.2. Uw gegevens worden niet aan derden gegeven.

3.3. Indien wij klachten krijgen over gestolen content of illegale praktijken dan zal Zenid.net altijd 100% medewerking verlenen aan stichting BREIN of aan de politie of welke gerechtelijke instantie dan ook.

3.4. Zenid.net is niet verantwoordelijk voor uw keuze aan wachtwoorden.

3.5. Zenid.net behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

3.6. Zenid.net behoudt zich het recht om uw account te verwijderen of tijdelijk stop te zetten indien dit noodzakelijk is.

3.7. Zenid.net behoudt zich het recht om, indien nodig, aanpassingen te maken aan zowel de servers als het netwerk. Ook behoudt Zenid.net zich het recht om aanpassingen binnen uw account te maken indien dit noodzakelijk is.

3.8. U bent zelf verantwoordelijk voor de data van uw account. Zenid.net kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van data van uw account.

3.9. De klant dient zelf een back-ups van haar/zijn data te maken.

3.10. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.

3.11. Zenid.net belooft haar klanten zo goed mogelijk te behandelen en storing en uitval zoveel mogelijk te beperken.

3.12. Zenid.net kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor welke reden dan ook.

3.13. Overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Zenid.net niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend: storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de elektriciteitsvoorziening aan Zenid.net.

3.14. Zenid.net onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Zenid.net hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.

3.15. De klant zal door het gebruik van de hosting-dienst van Zenid.net geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de klant:
· de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
· geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;
· geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;
· niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;
· niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
· zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor u niet geautoriseerd bent;
· niet ongevraagd in grote aantallen op het internet berichten met dezelfde inhoud posten of verzenden via e-mail (beter bekend als SPAM);
· geen virussen verspreiden;
· niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van Zenid.net wordt verhinderd;
· geen illegale content beschikbaar stellen in welke vorm dan ook (bijv. warez, linken en doorverwijzingen).
· geen gebruik maken van CJ, TGP en andere misleidende traffic exchange programma's;
· geen gebruik maken van script/programma's waarvan bekend staat dat deze veel resources van de computersystemen van Zenid.net vergen;
· geen harde porno verspreiden (erotische content word wél toegestaan)

3.16. De opheffing van uw account kan alleen gedaan worden via ons opheffingsformulier welke u kunt downloaden op:
http://www.zenid.net/formulieren/Opheffing_hosting.pdf
Indien wij van u geen opheffingsformulier hebben ontvangen bent u verplicht uw betalingen voor de afgenomen diensten bij Zenid.net te voldoen.

3.17. De opheffing van uw domeinnaam dient u minimaal 2 maanden voor de datum van afloop van uw domeinnaam aan ons door te geven, anders zal uw domeinnaam stilzwijgend met 1 jaar verlengd worden.


Gaarne jullie reactie, alsmede een reactie van Zenid..

SF-Jeroen
29/12/08, 11:44
- Is het normaal dat een hostingprovider zo ontzettend lang offline kan zijn?
Nee
- Welke juridische mogelijkheden zijn er i.v.m. een mogelijk inkomstenverlies als gevolg van het niet functioneren van e-mail / site?
Bel ICTrecht daarvoor
- Wat kan er aan de hand zijn dat het allemaal zo lang duurt?
Niet betaalde factuur, Failliete provider, etc.
- Welke mogelijkheden hebben wij eventueel om ons domein te verhuizen naar een andere provider i.v.m. de technische problemen?
Staan die ook bij deze Zenid?

martinvandebelt
29/12/08, 11:56
Bel dat nummer even op, dan hoor je waarom ze offline zijn.

TomasVL
29/12/08, 11:58
Wat je kan proberen, is je domeinnaam laten wijzigen (als je Zenid nog kan contacteren) en de nameservers veranderen. Je opent een nieuwe account bij een ander bedrijf en geeft dan de nameservers van dat bedrijf door aan Zenid om aan de domeinnaam te koppelen. Het zal nog 24 uur tot 48 uur duren, maar dan ben je er tenminste zeker van dat je website opnieuw bereikbaar is.

Dreas
29/12/08, 12:00
Ook erg leuk dat antwoordbandje ;) Zit zelf ook nog met een oude site bij een partij met dezelfde storingsmelding. Bijzonder vervelend dit allemaal omdat de data (inclusief backups) niet benaderbaar zijn.

DeziWeb
29/12/08, 12:06
Ik heb het bandje ook gehoord. Dit is heel erg vervelend voor Zenid. Ook voor de klanten natuurlijk!
Hopen dat voor iedereen de boel weer zo snel mogelijk online komt. Zoiets als dit kan je de kop als bedrijf kosten.

Sterkte toegewenst!

MisterTL
29/12/08, 12:46
Als ik het bericht op hun site begrijp zijn er na een stroomstoring bepaalde servers niet online gekomen, en wil de provider (vivor?) de servers tijdens de feestdagen niet online brengen?

Dreas
29/12/08, 12:52
Als ik het bericht op hun site begrijp zijn er na een stroomstoring bepaalde servers niet online gekomen, en wil de provider (vivor?) de servers tijdens de feestdagen niet online brengen?

Nee. Vivor zit met hetzelfde probleem. Ik ben er nog niet achter hoe/wat precies. Probleem lijkt hogerop in de keten te zitten.

(voor de duidelijkheid .. ik heb een prive site bij Vivor staan .. vandaar)

t.bloo
29/12/08, 12:55
Dat is bizar... :crying:

MisterTL
29/12/08, 12:58
Nee. Vivor zit met hetzelfde probleem. Ik ben er nog niet achter hoe/wat precies. Probleem lijkt hogerop in de keten te zitten.

Klinkt niet al te best.
In ieder geval bedankt voor de info. Zit zelf met twee websites die gelukkig op de nog wel werkende server in Roermond staan.

SF-Jeroen
29/12/08, 13:14
Ik neem aan dat dit ook de laatste feestdagen zijn voor die provider.... de schadeclaims moeten enorm zijn

amygdela
29/12/08, 13:15
k zou m'n kasten weghalen en in een ander dc gaan zitten maar zenid is reseller, die heeft geen eigen dedi's. dus ja.. Succes verder! :D Volgende keer bij een goeie provider je spul kopen.

Ximba
29/12/08, 13:20
Ik heb dit ook een keer mee moeten maken. Ik had enkele servers bij een bedrijf in het rack staan die zijn betalingsverplichtingen niet na was gekomen.
Gelukkig kon ik binnen 24 uur mijn servers verhuizen naar een andere locatie. (Heb wel een deel van zijn schulden betaald, die ik later op hem heb kunnen verhalen)

mvanmaurik
29/12/08, 13:41
Naar mijn weten is Zenid geen reseller, maar een "officiële" eigen hostingprovider.

Begrijp ook dat het probleem hoger in de keten zitten, weet iemand waar?

Begrijp alleen niet waarom Zenid niet haar servers direct kan weghalen uit het datacentrum, de meeste datacentra hebben toch 24/7 access?

Wat ik ook niet gebruik is waarom zaken niet dubbel zijn uitgevoerd (stroom / internetaansluiting), zowel bij Zenid alsbij het datacentrum.

Gaarne reactie van Zenid...

Tomas
29/12/08, 13:55
Er wordt weer wild gespeculeerd en er worden 'fantastische' suggesties opgeworpen, maar dat lijkt mij niet nodig. Er is n.a.v. de stroomonderbreking een conflict ontstaan tussen ons en een niet nader te noemen leverancier. Wij doen er alles aan om deze problematiek tot een goed einde te brengen, maar Zenid.net treft hier sowieso geen blaam, die zijn (net als wij) slachtoffer van de laakbaarheid van de derde partij.

Onze directeur is hier, ook gedurende de 'feest'dagen, onophoudelijk mee bezig. Er liggen momenteel diverse opties op tafel, waaruit vandaag nog een definitieve oplossing naar voren moet komen.

Voor wat betreft schadeclaims; het gaat hier om een overmachtssituatie en de verdere juridische afwikkeling van zowel de situatie met de huidige leverancier als de getroffenen geschiedt uiteraard niet en plein publique.

ewoutz
29/12/08, 14:14
... maar Zenid.net treft hier sowieso geen blaam, die zijn (net als wij) slachtoffer van de laakbaarheid van de derde partij.


Hier ben ik het niet 100% mee eens , als je zo afhankelijk ben van 1 partij dat het minimaal een week duurt voordat de boel weer online is dan zou ik dat wel degelijk zenid aanrekenen.

TomasVL
29/12/08, 14:39
Daar ben ik ook van overtuigd. Een week overleg vind ik wel erg overdreven: er zou tenminste een noodmaatregel genomen mogen worden om klanten online te brengen, niet?
Je zou toch minstens een noodoplossing moeten voorzien voor dergelijke situaties.

Zet je druk bezochte website maar eens bij Zenid, de gevolgen zijn dan echt wel niet te overzien.

Tomas
29/12/08, 16:03
Dat is natuurlijk onzin. Er zijn diverse setups voor klanten met uiteenlopende belangen. De storing treft hier in specifiek alleen het algemene shared hosting platform en zelfs voor hen zijn in noodgevallen oplossingen voorhanden.

Dreas
29/12/08, 16:07
De storing treft hier in specifiek alleen het algemene shared hosting platform en zelfs voor hen zijn in noodgevallen oplossingen voorhanden.

Kan je aangeven wat voor oplossingen dit zijn? Ik wil graag bij mijn data kunnen komen .. (support via de normale weg lijkt niet (?) bereikbaar .. vandaar hier de vraag).

TomasVL
29/12/08, 16:56
Tomas, kun je even duidelijker verklaren waarom je dit "onzin" vindt?
Ik heb de indruk dat je shared hosting-klanten achterstelt.

Als er oplossingen voorhanden zijn, waarom zijn ze dan niet actief? Of is zeven dagen downtime geen noodgeval?

gjtje
29/12/08, 17:57
Kortom, gokken op een te goedkope SLA en huilen wanneer het niet goed gaat.

7 dagen offline valt trouwens netjes binnen een jaarlijkse uptime garantie van 98%. ;)

ewoutz
29/12/08, 18:02
Kortom, gokken op een te goedkope SLA en huilen wanneer het niet goed gaat.

7 dagen offline valt trouwens netjes binnen een jaarlijkse uptime garantie van 98%. ;)

Het probleem hiervan is dat als je je uptime/sla per jaar berekend je volgens mij ook een jaar moet crediteren als je het niet haalt.

Dreas
29/12/08, 18:07
FWIW .. ik kreeg zojuist bericht van Vivor dat vanavond de boel van hun weer online komt (echter weet ik niet of dat ook geldt voor Zenid.net). Vivor is altijd een uitermate betrouwbare en bereikbare partij geweest (en zeker ook niet de goedkoopste), dus ik ben erg benieuwd naar het uiteindelijke verhaal.

Dreas
29/12/08, 23:38
Vivor is back online.

Cybafish
30/12/08, 00:21
Waarvan akte.

Het gehele shared platform is weer operationeel, waaronder alle klanten van Zenid.net. Over de exacte toedracht van de gewezen situatie (met name de escalatie daarvan) kan ik, met oog op geheimhoudingsclausules in onze overeenkomst met Telecity, vooralsnog geen uitspraken doen. Betrokkenen die nader geïnformeerd wensen te worden over ondermeer de maatregelen ter voorkoming van herhaling van dergelijke fiasco's kunnen zich via de bij hen bekende wegen tot mij wenden.

Overigens, dat geldt dat ook voor TS die naar mij ter ore gekomen is om andere redenen is afgesloten.

mvanmaurik
30/12/08, 09:55
"Gelukkig" is de hele boel nu eindelijk weer online, zowel bij Vivor als bij Zenid.

Mijn vraag blijft toch hoe dit heeft kunnen gebeuren en waarom alle (eventuele) noodmaatregelen (zoals dubbel uitvoeren van systemen, backups, apparatuur, noodvoorzieningen) gefaald hebben :eek:

Zijn daarover geen goede afspraken over gemaakt in de SLA's tussen Vivor, Zenid en Telecity? :oops:

Welke lessen en nadere maatregelen overwegen de betrokken providers zelf te nemen als gevolg hiervan?

reef
01/01/09, 17:46
En hoe zit het hier http://www.webhostingtalk.nl/domeinnamen-algemeen/121560-nogal-wat-onenigheid-met-een-klant-over-een-opheffing-van-een-domeinnaam-3.html nou mee?

Ik had die uitspraak wel eens willen nalezen want die klant heeft ondanks zijn opzegging gewoon niet wegverhuisd dus mijns inziens niet terecht dat zijn claim is toegewezen.

reef
05/01/09, 21:16
@hierboven: is al beantwoord in het betreffende topic zie ik.

ewoutz
06/01/09, 22:12
Is het ondertussen al duidelijk wat de oorzaak hiervan was ?

zenid
06/01/09, 22:30
Voor mij helaas niet, het enige dat ik weet is dat we snel om gaan naar een ander DC.